På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Bränslen som omfattas av uppskovsförfarandet

Vid beskattningen av bränslen skiljer man på bränslen som omfattas av uppskovsförfarandet och övriga bränslen.

Uppskovsförfarandet innebär att betalningen av skatt skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning av bränslen inom EU. För att du ska kunna hantera bränslen under skatteuppskov behöver du ett särskilt godkännande från Skatteverket. Det finns fyra olika typer av godkännanden som medför olika möjligheter att agera inom uppskovsförfarandet:

  • upplagshavare
  • registrerad avsändare
  • registrerad varumottagare
  • tillfälligt registrerad varumottagare

De bränslen som anges nedan omfattas av reglerna för uppskovsförfarandet.

Bränslen som omfattas av reglerna för uppskovsförfarandet
KodBeskrivning
E200Vegetabiliska och animaliska oljor – produkter enligt KN-nummer 1507–1518, när de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle (artikel 20.1 a i rådets direktiv 2003/96/EG).
E300Mineraloljor (energiprodukter) – produkter enligt KN-nummer 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50 (artikel 20.1 b i b i direktiv 2003/96/EG).
E410Blyhaltig bensin enligt KN-nummer 2710 11 31, 2710 11 51 och 2710 11 59 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E420Blyfri bensin enligt KN-nummer 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 och 2710 11 49 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E430Gasoljor (dieselbrännoljor), omärkta, enligt KN-nummer 2710 19 41 till 2710 19 49 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E440Gasoljor (dieselbrännoljor), märkta, enligt KN-nummer 2710 19 41 till 2710 19 49 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E450Flygfotogen, omärkt, enligt KN-nummer 2710 19 21 och 2710 19 25 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E460Flygfotogen, märkt, enligt KN-nummer 2710 19 21 och 2710 19 25 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E470Tung eldningsolja enligt KN-nummer 2710 19 61–2710 19 69 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E480Produkter enligt KN-nummer 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 i kommersiella bulktransporter (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E490Produkter enligt KN-nummer 2710 11 till 2710 19 69, inte angivna ovan, med undantag av produkter enligt KN-nummer 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29, andra än kommersiella bulktransporter (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E500Motorgas och andra gasformiga kolväten (LPG) enligt KN-nummer 2711 12 11–2711 19 00 (artikel 20.1 d i direktiv 2003/96/EG).
E600Mättade acykliska kolväten enligt KN-nummer 2901 10 (artikel 20.1 e i direktiv 2003/96/EG).
E700Cycliska kolväten enligt KN-nummer 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 och 2902 44 (artikel 20.1 f i direktiv 2003/96/EG).
E800Produkter enligt KN-nummer 2905 11 00 (metanol [metylalkohol]), som inte är av syntetiskt ursprung, när de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle (artikel 20.1 g i direktiv 2003/96/EG).
E910Fettsyramonoalkylestrar, innehållande minst 96,5 % estrar enligt KN-nummer 3824 90 99 (artikel 20.1 h i direktiv 2003/96/EG).
E920Produkter enligt KN-nummer 3824 90 99, när de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle – andra än fettsyramonoalkylestrar, innehållande minst 96,5 % estrar (artikel 20.1 h i direktiv 2003/96/EG).
E930Tillsatser enligt KN-nummer 3811 11, 3811 19 00 och 3811 90 00.
KodBeskrivning
E200Vegetabiliska och animaliska oljor – produkter enligt KN-nummer 1507–1518, när de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle (artikel 20.1 a i rådets direktiv 2003/96/EG).
E300Mineraloljor (energiprodukter) – produkter enligt KN-nummer 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50 (artikel 20.1 b i b i direktiv 2003/96/EG).
E410Blyhaltig bensin enligt KN-nummer 2710 11 31, 2710 11 51 och 2710 11 59 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E420Blyfri bensin enligt KN-nummer 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 och 2710 11 49 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E430Gasoljor (dieselbrännoljor), omärkta, enligt KN-nummer 2710 19 41 till 2710 19 49 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E440Gasoljor (dieselbrännoljor), märkta, enligt KN-nummer 2710 19 41 till 2710 19 49 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E450Flygfotogen, omärkt, enligt KN-nummer 2710 19 21 och 2710 19 25 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E460Flygfotogen, märkt, enligt KN-nummer 2710 19 21 och 2710 19 25 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E470Tung eldningsolja enligt KN-nummer 2710 19 61–2710 19 69 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E480Produkter enligt KN-nummer 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 i kommersiella bulktransporter (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E490Produkter enligt KN-nummer 2710 11 till 2710 19 69, inte angivna ovan, med undantag av produkter enligt KN-nummer 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29, andra än kommersiella bulktransporter (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).
E500Motorgas och andra gasformiga kolväten (LPG) enligt KN-nummer 2711 12 11–2711 19 00 (artikel 20.1 d i direktiv 2003/96/EG).
E600Mättade acykliska kolväten enligt KN-nummer 2901 10 (artikel 20.1 e i direktiv 2003/96/EG).
E700Cycliska kolväten enligt KN-nummer 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 och 2902 44 (artikel 20.1 f i direktiv 2003/96/EG).
E800Produkter enligt KN-nummer 2905 11 00 (metanol [metylalkohol]), som inte är av syntetiskt ursprung, när de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle (artikel 20.1 g i direktiv 2003/96/EG).
E910Fettsyramonoalkylestrar, innehållande minst 96,5 % estrar enligt KN-nummer 3824 90 99 (artikel 20.1 h i direktiv 2003/96/EG).
E920Produkter enligt KN-nummer 3824 90 99, när de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle – andra än fettsyramonoalkylestrar, innehållande minst 96,5 % estrar (artikel 20.1 h i direktiv 2003/96/EG).
E930Tillsatser enligt KN-nummer 3811 11, 3811 19 00 och 3811 90 00.

Med KN-nummer avses nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2002 års tulltaxa).

Koder och kodbeskrivningar för punktskattepliktiga energiprodukter anges enligt bilaga II i kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009.

Skatteverket

Till toppen