På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Momssats på varor och tjänster

25 procent, 12 procent, 6 procent eller momsfritt? Här kan du läsa vilken momssats de vanligaste varorna eller tjänsterna har och hur mycket moms du ska ta ut när du säljer dem.

Det är 25 procents moms på nästan alla varor och tjänster du säljer.


Vilka varor eller tjänster är det inte 25 procents moms på?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Livsmedel

12 %

Momsen är normalt 12 procent på livsmedel. Livsmedel är alla bearbetade eller obearbetade ämnen eller produkter som är avsedda att ätas av människor.

Även följande räknas som livsmedel

 • ämnen som avsiktligt tillförts livsmedel under framställning, beredning eller behandling
 • alkoholfria drycker samt lättöl och folköl
 • dricksvatten som säljs på flaska eller liknande
 • tuggummi
 • mjölk (även vid försäljning till ett mejeri)
 • spannmål (även vid försäljning till en kvarn).

25 %

På följande livsmedel är momsen 25 procent

 • dricksvatten från vattenkran
 • spritdrycker, vin och öl med högre alkoholhalt än folköl.

Följande räknas inte som livsmedel och momsen är därför 25 procent

 • foder
 • levande djur, med undantag för ostron och skaldjur som säljs levande som livsmedel
 • tobak och tobaksprodukter
 • läkemedel. Om läkemedlet lämnas ut mot recept eller om du säljer till sjukhus kan det vara momsfritt.
 • narkotika och psykofarmaka
 • restsubstanser och främmande ämnen.

Idrottsverksamhet

6 %

Momsen är normalt 6 procent på

 • idrotter som utövas i Riksidrottsförbundets medlemsförbund
 • styrketräning, jazzdans, aerobics, workout och kampsporter
 • trav- och galoppverksamhet ansluten till Svenska travsportens centralförbund eller Svenska galoppförbundet
 • tjänster som har ett nära samband med idrott, till exempel tillgång till redskap och uthyrning av baddräkter, handdukar, skridskor och racketar.
 • transport i skidliftar
 • entréavgift till idrottsevenemang
 • deltagaravgifter till idrottstävlingar.

Försäljning av tjänsterna ovan är momsfria om de säljs av staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening.

Camping

12 %

Momsen är normalt 12 procent på campingverksamhet. Campingverksamhet innebär till exempel uthyrning av husvagns- eller tältplatser eller enklare stugor. El, dusch och andra bekvämligheter som ingår naturligt räknas också som campingverksamhet.

25%

Det är 25 procents moms på

 • gästhamnsverksamhet
 • att hyra ut uppställningsplatser för till exempel vinterförvaring av husvagnar och båtar.

Restaurang- och cateringtjänster

12 %

Momsen på restaurang- och cateringtjänster är 12 procent.

Med restaurang- och cateringtjänster menas när du säljer mat eller dryck i en egen lokal eller i någon annans lokal tillsammans med andra tjänster, till exempel dukning, servering och diskning.

25 %

Följande beskattas alltid med 25 procent

 • spritdrycker, vin och starköl
 • drinkar där spritdrycker ingår
 • måltider och förfriskningar som ingår i ett konferensarrangemang.

Om en restaurang- eller cateringtjänst omfattas såväl av mat som spritdrycker, vin eller starköl måste beskattningsunderlaget delas upp.

Konstverk

12 %

Det är 12 procent på försäljning av egna konstverk.  Detsamma gäller när en konstnärs dödsbo säljer konstnärens verk. 

Om försäljningen av din egen konst understiger 336 000 kr under ett kalenderår kan den vara momsfri.

När du importerar konstverk är momsen 12 procent, oavsett vem som säljer.

25 %

Momsen är 25 procent när du säljer andras konstverk eller när det är ett bolag som säljer konstverken.

Tåg, flyg, buss och taxi inom Sverige

6 %

Momsen är normalt 6 procent på persontransporter inom Sverige såsom tåg‑, flyg-, buss- och taxitransporter av människor.

Fakturera för resekostnader

Om din kund ska betala för resor du gjort i samband med att du sålt andra varor eller tjänster ska du ta ut den moms som gäller för de varor och tjänster du sålt. Betalningen för resorna som du tar ut av din kund ses som en del av priset för de varor och tjänster du sålt. Det gäller även om du själv har betalat 6 procent i moms för resorna.

Exempel: Janne jobbar som konsult. För de konsultuppdrag han har ska kunden betala för resorna. På konsulttjänsten är det 25 % moms. När Janne fakturerar sin kund för konsulttjänsterna och resekostnaderna ska han därför ta ut 25 % moms på hela fakturan.

Rumsuthyrning, hotell med mera

12 %

Momsen är normalt 12 procent på rumsuthyrning i hotell-, pensionats- och vandrarhemsverksamhet eller liknande. Momsen är 12 procent även för vissa andra tjänster som anses som ett naturligt led i rumsuthyrningen, t.ex. parkering, telefon, bad och bastu samt tvätt.

25 %

Konferensarrangemang med de tjänster som ingår räknas inte som rumsuthyrning. Momsen på detta är därför 25 procent. Logi och hotellfrukost för konferensdeltagare beskattas med skattesatsen 12 procent.

Böcker, tidningar, noter och kartor med mera

6 %

Momsen är normalt 6 procent på följande produkter

 • böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad
 • tidningar och tidskrifter oavsett ämnesområde (t.ex. nyhets- och veckotidningar)
 • bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
 • musiknoter
 • kartor, t.ex. atlaser, väggkartor och topografiska kartor.
 • böcker, tidningar etc. som återges i tal på en cd-skiva eller något annat tekniskt medium.

Det gäller under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen består av reklam. Då är det 25 procent moms.

25 %

Momsen är 25 procent på

 • e-böcker, nättidningar och annan information som man läser elektroniskt, till exempel via Internet; det gäller även om innehållet återges exakt som i den tryckta upplagan
 • talböcker som även innehåller musik, spel, sökfunktioner m.m.

Momsfritt

Momsfritt är

 • organisationstidskrift som ges ut med minst 4 nummer per år (tidskrifter som ges ut av organisationer som arbetar med partipolitik, miljö, religion eller nykterhetsfrågor)
 • medlemsblad eller personaltidning som ges ut med minst 4 nummer per år.

Om du säljer tidningen till andra som inte är medlemmar, utgivare eller anställda är det 6 procent moms.

Dans och skådespeleri

6 %

Entréavgifter till teater-, balettföreställningar och liknande föreställningar.

25 %

 • Artistförmedling, om du förmedlar artister.
 • Försäljning av filmer på dvd eller streaming till allmänheten.

Momsfritt

Ditt gage för uppträdande inför publik är momsfritt.

Musik

6 %

 • noter
 • försäljning av upphovsrättigheter till låtar eller musikstycken
 • entrén till konserter eller liknande föreställningar
 • ersättningen du får när ditt uppträdande spelas in i till exempel i en studio eller vid en film eller TV-inspelning.

25 %

 • när du som artistförmedlare förmedlar artister
 • försäljning av musik, ersättningen för nedladdad musik eller försäljning av skivor
 • gage för studioinspelningar
 • filmer och TV-inspelningar
 • streaming.

Momsfritt

Det gage du som artist får för ditt framträdande inför publik är momsfritt.

Fastighetsuthyrning eller -försäljning

Uthyrning av lokal och anläggning för idrottsutövning ska anses som en idrottstjänst eller som en skattefri uthyrning av fastighet.

Momsfritt

 • Om du säljer fastigheter eller hyr ut fastigheter är det momsfritt.
 • Om du som företagare hyr ut en lokal till en annan företagare som har en momspliktig verksamhet kan du i vissa fall bli frivilligt skattskyldig och (välja att få ta ut moms på uthyrningen.)

Museum

6 %

Det är 6 % moms när museet säljer

 • entréavgifter
 • guideavgifter
 • program och kataloger för den egna verksamheten
 • ersättning för vandringsutställningar.

Om du säljer souvenirer eller har restaurangverksamhet på museet så gäller den vanliga momssatsen för dessa varor och tjänster.   

Momsfritt

Museiverksamhet är momsfri om den

 • bedrivs av det allmänna eller
 • stöds av det allmänna regelbundet och i mer än mindre omfattning.

Bibliotek

Momsfritt

Biblioteksverksamhet är momsfri om

 • den bedrivs av det allmänna
 • den stöds av det allmänna regelbundet och i mer än ringa (liten) omfattning.

6 %

Biblioteksverksamhet som inte stöds av det allmänna är momspliktig. Då är det 6 % moms.

Entréavgifter till djurparker, konserter och andra föreställningar

6 %

Momsen är 6 procent på entréavgifter till

 • konserter
 • cirkus
 • teater
 • opera
 • balett
 • trolleri
 • revy
 • musikalföreställningar
 • djurparker.

Sjukvårdstjänster

Momsfritt

Sjukvårdstjänster är momsfria om

 • de ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar, kroppsfel och skador och vård vid barnsbörd om åtgärderna avser vård vid sjukhus.
 • de inte är på sjukhus men uppfyller kriterierna ovan och utförs av legitimerade apotekare, arbetsterapeuter, audionomer, barnmorskor, bio-medicinska analytiker, dietister, kiropraktorer, logopeder, läkare, naprapater, optiker, psykologer, psykoterapeuter, receptarier, röntgensköterskor, sjukgymnaster, sjukhusfysiker, sjuksköterskor, tand­hygienister, tandläkare eller fysioterapeuter.

Dessa varor och tjänster uppfyller inte alltid kriterierna ovan men är ändå momsfria:

 • Medicinskt betingad fotvård.
 • Kontroller och analyser av prov som tagits som ett led i sjukvården.
 • Ambulanstransporter.
 • Läkemedel som säljs till sjukhus eller som lämnas ut mot recept.

25 %

Vissa varor och tjänster räknas inte som momsfri sjukvård och det är därför 25 % moms på dessa, till exempel:

 • Skönhetsvård.
 • Estetiska behandlingar eller operationer som inte görs av medicinska skäl enligt ovan.
 • Allmän rekreation.
 • Allmän kostrådgivning.
 • Synhjälpmedel, t.ex. glasögon.
 • Bedömningar och utlåtanden i exempelvis körkorts- och pensionsfrågor.
 • Vård av djur.
 • Läkemedel om de inte är momsfria enligt informationen ovan.
 • Naturläkemedel.

Tandvård

Momsfritt

Tandvård är momsfri om den ska förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan.

Tandtekniska produkter, till exempel bettskenor, och tjänster som avser sådana produkter är momsfria när de säljs av en tandläkare eller tandtekniker.

25 %

Vissa varor och tjänster räknas inte som momsfri tandvård och det är därför 25 % moms på dessa, till exempel:

 • Tandborstar, tandtråd och liknande produkter.
 • Skönhetsvård.
 • Estetiska behandlingar eller operationer som görs endast i kosmetiskt syfte.
 • Vård av djur.

Social omsorg

Momsfritt

Social omsorg är momsfri om den avser tjänster av social karaktär som utförs av stat, kommun och landsting eller av företag som erkänts som en aktör av social natur.  Omsorgstjänster inom barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade eller annan jämförlig social omsorg är normalt av social karaktär.

Exempel på tjänster som är momsfri social omsorg:

 • Tjänster som en kommun ansvarar för enligt t.ex. socialtjänstlagen.
 • Sådan barnomsorg som en kommun ansvarar för enligt skollagen.
 • Stöd och ekonomisk hjälp till svårt funktionshindrade som staten ansvarar för enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Tjänster avseende kriminalvården som staten ansvarar för.

25 %

Servicetjänster är inte tjänster av social karaktär när de säljs separat. Servicetjänster kan vara t.ex. städning, tvätt, matlagning eller inköp.

Bank- och finansieringstjänster

Momsfritt

De här tjänsterna är momsfria:

 • In- och utlåning.
 • Betalningsförmedling.
 • Valutahandel.
 • Kreditförmedling.

25 %

De här tjänsterna är det 25 procent moms på:

 • Notariattjänster.
 • Inkassotjänster.
 • Administrativa tjänster som avser s.k. factoring.
 • Bankfacksuthyrning.

Försäkringstjänster

Momsfritt

Försäljning och förmedling av försäkringar är momsfria.

Det finns vissa undantag. Till exempel biluthyrning där försäkringen ingår i priset och köparen inte kan välja bort försäkringen.

Utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet

Momsfritt

Det är momsfritt med

 • grund-, gymnasie- och högskoleutbildning
 • vissa andra utbildningar som ger rätt till studiestöd enligt studiestödslagen
 • studiecirklar som ges av studieförbunden
 • varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i utbildningen.

En utbildningsanordnare som är ansvarig för en momsfri utbildning kan ge en underentreprenör i uppdrag att hålla viss del av utbildningen. I så fall är även underentreprenörens utbildningstjänst momsfri.

Det gäller inte underentreprenörer till studieförbund som ska betala 25 procent moms.

25 %

Följande tjänster är det 25 % moms på:

 • Uppdragsutbildning , d.v.s. utbildning där uppdrags­givaren utser de personer som ska utbildas (t.ex. per­sonalutbildning) och utbildningen inte ingår i en av uppdragsgivarens egen bedriven momsbefriad utbildning.
 • När en företagare hyr ut sig själv eller annan personal, till exempel som lärare, men kunden ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna.

Försäljning av vissa rättigheter

6 %

Momsen är 6 procent för upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter till

 • vissa upphovsrättsligt skyddade verk
 • ljud- eller bildupptagningar av en artists eller skådespelares framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk.

Reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne

12 %

Momsen på tjänster för att reparera cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne är 12 procent.

Om du inte hittar varan eller tjänsten du letade efter bland de listade undantagen är det troligtvis 25 procents moms som gäller.

Om du ändå känner dig osäker eller känner att det är en svår gränsdragning kan du alltid kontakta oss.

Skatteverket

Till toppen