På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Delägare i handelsbolag

Du som är delägare i ett handelsbolag ska lämna en N3A-bilaga tillsammans med din privata inkomstdeklaration. Handelsbolaget lämnar en egen deklaration, Inkomstdeklaration 4.

Deklarera som delägare i handelsbolag

1

Kontrollera uppgifter

Kontrollera de förifyllda uppgifterna på din inkomstdeklaration. Ta också reda på hur stor del av handelsbolagets resultat som du ska redovisa. När du deklarerar har du hjälp av de uppgifter som finns i specifikationen till årets inkomstdeklaration. Där finns uppgifter från den N3A-bilaga du lämnade förra året och från ditt slutskattebesked. Använder du e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 är dessutom vissa av dessa uppgifter förifyllda.

2

Fyll i N3A-bilagan

På N3A-bilagan tar du upp din del av handelsbolagets resultat. Justera resultatet med tvingande och frivilliga poster. Beräkna även din justerade anskaffningsutgift på bilagan.

Om du har en e-legitimation kan du deklarera via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Logga in och fyll enkelt i din bilaga.

3

Lämna din deklaration

Lämna in din inkomstdeklaration och din N3A-bilaga. Lämnar du in din deklaration via e-tjänsten senast den 2 maj kan du få pengar tillbaka före midsommar. Då måste du också ha anmält konto senast samma datum. Om din deklaration har tagits ut för granskning och denna inte har hunnit bli klar kommer du inte att få dina pengar före midsommar.

Deklarera enklare

Det finns många fördelar med att använda e-tjänsterna.

  • Många uppgifter är redan ifyllda, som företagets namn och organisationsnummer.
  • Du får hjälp med beräkningar i bilagan.
  • Du får hjälp med automatiska överföringar av belopp till rätt ruta i Inkomstdeklaration 1.

Bra att veta

På din N3A-bilaga ska du redovisa din del av handelsbolagets resultat. Resultatet ska justeras med tvingande och frivilliga poster, exempelvis försäljning av aktier, delägarens egna intäkter och kostnader eller räntefördelning. Det slutliga över- eller underskottet skriver du in i din inkomstdeklaration som aktiv eller passiv inkomst. På bilagan beräknar du även din justerade anskaffningsutgift(JAU). Anskaffningsutgiften har betydelse för bestämmelserna om räntefördelning och expansionsfond. Vid försäljning och inlösen används anskaffningsutgiften för att beräkna vinst och förlust.

Har du sålt andelar i handelsbolaget ska du redovisa detta på bilaga K15A  eller K15B.

Avdrag som delägare i ett handelsbolag kan göra 

Vilka avdrag en delägare i ett handelsbolag kan göra är en fråga som många företagare ställer till Skatteverket. Vi har därför tagit fram ett avdragslexikon för företagare. Där har vi skrivit om de avdrag vi oftast får frågor om. 

Handelsbolagets deklaration

För ett handelsbolag är det räkenskapsåret som styr när deklarationen ska lämnas in. Handelsbolag som har kalenderår som räkenskapsår får sin deklaration i mitten av februari och ska lämna in den på papper senast den 2 juli eller elektroniskt senast den 1 augusti.

Exempel

Om det inte bedrivs verksamhet i handelsbolaget.

Så länge handelsbolaget är registrerat måste bolaget varje år lämna Inkomstdeklaration 4 och du som är delägare lämnar alltid N3A-bilaga. Är handelsbolaget vilande ska en ruta i Inkomstdeklaration 4 kryssas i som visar detta. Du redovisar då 0 som ditt överskott/underskott från handelsbolaget i din N3A-bilaga. I övrigt fyller du i de poster som behövs i N3A-bilagan.

Om ni inte har för avsikt att driva någon verksamhet i handelsbolaget i framtiden bör ni avregistrera handelsbolaget ur handelsregistret.

Justerad anskaffningsutgift (JAU), vad innebär det?

Den justerade anskaffningsutgiften (JAU) är ett skattemässigt begrepp som har stor betydelse för din beskattning. Den utgör anskaffningsutgiften för din andel i handelsbolaget, den används för att beräkna vinst/förlust när andelen säljs eller bolaget upplöses. Vid den årliga beskattningen har den även betydelse vid beräkning av räntefördelning och expansionsfond. JAU ska beräknas årligen för varje delägare på N3A-bilagan.

JAU räknas ut så här:

+ inköpspris för andelen eller ursprungligt tillskott vid bildandet

+ andra tillskott till bolaget

- uttag från bolaget

+ skattepliktiga inkomster från bolaget

- utnyttjade avdragsgilla underskott som sparats

= justerad anskaffningsutgift för delägaren

Lämnar du bilaga N3A i e-tjänsten för Inkomstdeklaration 1 får du mycket hjälp med att beräkna Justerad anskaffningsutgift. Nästan alla uppgifter har hämtats automatiskt från punkter i andra avsnitt och är ifyllda, förutom skattepliktig vinst på fastighet eller bostadsrätt (p. 77) eller avdragsgill förlust på fastighet eller bostadsrätt (p. 78) som du måste fylla i själv.

Mer information om beräkning av JAU finns i broschyren Skatteregler för delägare i handelsbolag,

Så här stämmer du av egenavgifter/särskild löneskatt från förra året

När du deklarerar i e-tjänsten läggs dessa uppgifter in automatiskt och du behöver inte göra någon avstämning själv.

Om du deklarerar på pappersblankett eller via filöverföring ska du vid punkt 25 i din N3A-bilaga ta upp det belopp som du gjorde avdrag med vid punkt 28 i förra årets N3A-bilaga. Vid punkt 26 tar du därefter upp de egenavgifter du faktiskt fick betala (dessa framgår av förra årets slutskattebesked).

Läs vidare för mer information om hur du räknar ut dina egenavgifter.

Läs vidare för mer information om hur ni kan bedriva verksamhet i handelsbolagsform.

Skatteverket

Till toppen