På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Resor med övernattning

Om du i din verksamhet gör resor med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten får du göra avdrag för ökade levnadskostnader.

Ökade levnadskostnader kan vara utgifter för logi, merkostnad för måltider samt småutgifter som till exempel tidningar och telefonsamtal.

Förutsättningar för avdrag

Du får göra avdrag om följande förutsättningar är uppfyllda

  • avdraget avser resa utanför den vanliga verksamhetsorten
  • du har övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten.

Det är viktigt att spara underlag som visar

  • datum för resan
  • syftet med resan
  • vart du har åkt
  • hur dags du åkte respektive kom tillbaka.

Resa högst tre månader

Om du i din verksamhet gör resor med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten får du göra avdrag för ökade levnadskostnader genom ett schablonavdrag.

Resor i Sverige

Om du gör resor i Sverige är schablonavdraget för ökade levnadskostnader 220 kronor per hel dag. Som hel dag räknas också avresedagen om du åkte före klockan 12.00 och hemresedagen om du kom tillbaka efter klockan 19.00. Om avrese- eller hemkomstdagen inte blir hel dag är schablonavdraget 110 kronor.

Logi vid resor i Sverige

Har du utgifter för övernattning, till exempel hotellkostnader, får du dra av den verkliga kostnaden. Har du övernattat men inte kan visa de verkliga kostnaderna för övernattningen, till exempel om du har övernattat i en privat husvagn eller hos en släkting, får du dra av 110 kronor per natt.

Resor till utlandet

Om du gör resor utanför Sverige är schablonavdragen olika beroende på vilket land du har rest till. Se de fastställda normalbeloppen på sidan Utlandstraktamenten nedan.

Logi vid resor till utlandet

Har du utgifter för övernattning, till exempel hotellkostnader, får du dra av den verkliga kostnaden. Har du övernattat men inte kan visa de verkliga kostnaderna för övernattningen kan du göra avdrag med ett halvt normalbelopp per natt. Se de fastställda beloppen på sidan Utlandstraktamenten.

Om den verkliga utgiften är större än schablonavdraget

Om dina faktiska utgifter är högre än schablonbeloppen kan du i stället få avdrag för de faktiska utgifterna. Det är viktigt att du sparar underlag som visar att dina faktiska utgifter för samtliga resor i Sverige under året är högre än vad det totala schablonavdraget skulle bli. För resor i utlandet räcker det med att de faktiska utgifterna är större än normalbeloppet för den aktuella resan.

Resa längre tid än tre månader

Om du i din näringsverksamhet gör resor med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten får du göra avdrag för verkliga merutgifter. Om du inte kan visa de verkliga merutgifterna för måltider och småutgifter kan du få avdrag enligt schablon.

Resor i Sverige

Om du gör resor i Sverige kan du få avdrag för de verkliga merutgifterna för måltider och småutgifter. Om du inte kan visa de verkliga merutgifterna kan du få avdrag enligt schablon med 66 kronor per dag (30 procent av 220 kronor).

Logi vid resor i Sverige

Har du utgifter för övernattning, till exempel hotellkostnader, får du dra av den verkliga kostnaden. Har du övernattat men inte kan visa de verkliga kostnaderna för övernattningen, till exempel om du har övernattat i en privat husvagn eller hos en släkting, får du dra av 110 kronor per natt.

Resor till utlandet

Om du gör resor utanför Sverige kan du få avdrag för de verkliga merutgifterna för måltider och småutgifter. Om du inte kan visa de verkliga merutgifterna kan du få avdrag enligt schablon med 30 procent av normalbeloppet. Se de fastställda beloppen på sidan Utlandstraktamenten nedan.

Logi vid resor till utlandet

Har du utgifter för övernattning, till exempel hotellkostnader, får du dra av den verkliga kostnaden. Har du övernattat men inte kan visa de verkliga kostnaderna för övernattningen kan du göra avdrag med ett halvt normalbelopp per natt. Se de fastställda beloppen på sidan Utlandstraktamenten.

Bokföring och deklaration

Du bokför löpande dina utgifter som du har i samband med resor med övernattning som du gör i din näringsverksamhet. Om någon utgift inte är bokförd kan du göra avdraget i R16 eller R22 i NE-bilagan.

Skatteverket

Till toppen