På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

SA-skatt

Är du delägare i ett handelsbolag ska du normalt ha särskild A-skatt, så kallad SA-skatt. Det är för att du själv ska betala in skatt och avgifter på din del av vinsten i handelsbolaget. För att du ska kunna betala skatten för din del av överskottet får du en debiterad preliminärskatt. 

Om du är delägare i ett aktiebolag ska du normalt ha A-skatt, eftersom du som delägare räknas som anställd av ditt bolag. Då ska aktiebolaget sköta inbetalningen av skatt och avgifter.

Dessa har SA-skatt

Du som inte är godkänd för F-skatt har automatiskt A-skatt. Den som har A-skatt kan även få en debiterad SA-skatt efter beslut av Skatteverket. Du får då ett beslut om debiterad preliminärskatt. SA-skatt är vanligast i följande fall:

  • Du är delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag.
  • Du driver enskild näringsverksamhet eller har ett företag som inte ansökt om eller kan godkännas för F-skatt.
  • Du har fått ditt godkännande för F-skatt återkallat.
  • Du betalar skatt för fastigheter, kapitalinkomster eller annat som inte täcks av de skatteavdrag som arbetsgivare, pensionsutbetalare och kreditinstitut gör.
  • Du har en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige och ska själv betala in skatt och socialavgifter i Sverige.

Om du har en arbetsgivare och är anställd samtidigt som du har SA-skatt kommer arbetsgivaren att göra skatteavdrag som vanligt vid löneutbetalning, medan du själv betalar din debiterade preliminärskatt (SA-skatt).

Så här gör du för att få SA-skatt

För att få SA-skatt behöver du skicka in en preliminär inkomstdeklaration. Det gör du enklast via vår tjänst Preliminär inkomstdeklaration.

Om du inte har någon e-legitimation kan du använda en blankett.

Du har fått SA-skatt när du fått ditt beslut om debiterad preliminärskatt.

Så här betalar du SA-skatt

I det beslut om debiterad preliminärskatt som du har fått, eller kommer att få, kan du läsa hur mycket du ska betala varje månad samt vilka förfallodagar som gäller. Du måste själv se till att betala in den debiterade preliminärskatten i tid till varje förfallodag, du kommer alltså inte att få någon faktura på beloppet. Betalning ska göras till Skatteverkets bankgiro. Du kan betala via internet, via tjänsten leverantörsbetalningar eller med inbetalningskort.

 

Tips!

Du kan logga in i tjänsten Preliminär inkomstdeklaration för att se ditt beslut. Du kan se, spara och skriva ut dina senaste åtta beslut via e-tjänsten. I tjänsten kan du också begära ändring av din debiterade preliminärskatt genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration.

Din SA-skatt är preliminär

Den skatt du betalar under beskattningsåret är preliminär. Om inkomsterna ändras under året kan du när som helst skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration så att du kan ändra den debiterade preliminärskatten.

När beskattningsåret är slut deklarerar du dina inkomster i en inkomstdeklaration och den slutliga skatten bestäms. Den slutliga skatten stäms av mot den debiterade preliminärskatten. Om du har betalat för lite skatt får du kvarskatt, har du betalat för mycket skatt får du pengar tillbaka.

Debiterad preliminärskatt för dig som är delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag

Ett handelsbolag eller kommanditbolag betalar ingen skatt på vinsten. Det gör du som delägare genom att ha en debiterad preliminärskatt (SA-skatt). Tänk på att dina uttag ur handelsbolaget inte är avdragsgilla i bolaget när du beräknar kostnaderna. Momsen redovisas alltid i momsdeklaration av handelsbolaget och påverkar därför inte SA-skatten för delägarna. Även ett handelsbolag kan ha en debiterad preliminärskatt om bolaget till exempel ska betala fastighetsskatt eller särskild löneskatt på pensionskostnader. Bolaget lämnar i sådana fall dessa uppgifter vid företagsregistreringen eller i en preliminär inkomstdeklaration.

Egenavgifter

En arbetsgivare betalar utöver lönen även socialavgifter (arbetsgivaravgifter) för sina anställda, för att finansiera pensioner och sjukförsäkring med mera. När du som delägare i handels- eller kommanditbolag betalar skatt på vinsten i bolaget betalar du själv socialavgifter i form av egenavgifter. Dessa egenavgifter ingår i den debiterade preliminärskatt som du ska betala.

Egenavgifter är avdragsgilla redan under beskattningsåret. När du anger din del av vinsten, antingen vid företagsregistreringen eller i en preliminär inkomstdeklaration, ska du därför göra ett schablonavdrag för egenavgifter. Hur stort schablonavdraget är beror bland annat på hur gammal du är och om du till exempel har sjuk- eller aktivitetsersättning.

 

Exempel handelsbolag

Uträkning

Belopp

Beräknade intäkter i handelsbolaget (exkl. moms)

600 000 kronor

Beräknade kostnader i handelsbolaget (exkl. moms)

-200 000 kronor

Beräknad vinst i handelsbolaget

400 000 kronor

Din del av vinsten

200 000 kronor

Schablonavdrag på 25 procent för egenavgifter

50 000 kronor

Ditt överskott

150 000 kronor

Ditt överskott utgör tillsammans med dina övriga uppgifter i den preliminära inkomstdeklarationen underlag för din debiterade preliminärskatt (SA-skatt).

Skatteverket

Till toppen