På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Organisationsnummer

Organisationsnummer är en identitetsbeteckning för juridiska personer (bolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och andra organisationer) på motsvarande sätt som personnummer är en identitetsbeteckning för fysiska personer.

Ett enhetligt system för identifiering av juridiska personer behövs bland annat för att underlätta informationsutbytet mellan företag och myndigheter.

Vem tilldelar organisationsnummer?

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att införa organisationen i myndighetens register. De nummertilldelande myndigheterna framgår av följande uppställning.

Bolagsverket

 • Aktiebolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Europeisk ekonomisk intressegruppering – EEIG
 • Europeisk gruppering för territoriellt samarbete – EGTS
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • Kooperativa Hyresrättsföreningar
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Utländska företags filialer
 • Bankaktiebolag
 • Försäkringsaktiebolag
 • Försäkringsföreningar
 • Sparbanker
 • Medlemsbanker
 • Bankfilial
 • Utländska bankers filialer
 • Ömsesidiga försäkringsbolag

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

 • Arbetslöshetskassor

Statistiska centralbyrån

 • Allmänna försäkringskassor
 • Hypoteksföreningar
 • Kommunalförbund
 • Landsting
 • Offentliga korporationer och anstalter
 • Kommuner
 • Regionala statliga myndigheter
 • Statliga myndigheter

Länsstyrelsen

Vattenförbund

Lantmäteriet

 • Samfällighetsföreningar
 • Vägföreningar

Kammarkollegiet

 • Registrerat trossamfund

Skatteverket

 • Enkla bolag
 • Eric-konsortium
 • Familjestiftelser
 • Ideella föreningar
 • Oskiftade dödsbon
 • Partrederier
 • Övriga stiftelser och fonder
 • Utländska juridiska personer

Meddelanden om registrering m.m.

Efter registrering i organisationsnummerregistret skickas ett meddelande om tilldelat organisationsnummer till den juridiska personen.

Ett meddelande skickas också ut vid avregistrering.

Meddelandet innehåller uppgifter om organisationsnummer, namn, adress, geografiska koder, juridisk form och tidpunkt för registrering.

Om meddelandet på något sätt är felaktigt ska du underrätta Skatteverket.

Anmälan om rättelse gör du lämpligen genom att skriva de rätta uppgifterna på meddelandet, som du sedan skickar till Skatteverket.

Flera myndigheter får automatiskt uppgift om insättning, ändring och avregistrering av organisationsnummer.

Geografiska koder

De geografiska koderna informerar om den juridiska personens säte (län och kommun).

Kod för juridisk form

För att kunna särskilja olika typer av juridiska personer som ingår i organisationsnummerregistret finns uppgift om juridisk form.

21 Enkla bolag

22 Partrederier

31 Handelsbolag, kommanditbolag

32 Gruvbolag

41 Bankaktiebolag

42 Försäkringsaktiebolag

43 Europabolag

49 Övriga aktiebolag

51 Ekonomiska föreningar

53 Bostadsrättsföreningar

54 Kooperativ Hyresrättsförening

55 Europakooperativ, EGTS och Eric-konsortier

61 Ideella föreningar

62 Samfälligheter

63 Registrerat trossamfund

71 Familjestiftelser

72 Övriga stiftelser och fonder

81 Statliga enheter

82 Kommuner

83 Kommunalförbund

84 Landsting

85 Allmänna försäkringskassor

87 Offentliga korporationer och anstalter

88 Hypoteksföreningar

89 Regionala statliga myndigheter

91 Oskiftade dödsbon

92 Ömsesidiga försäkringsbolag

93 Sparbanker

94 Understödsföreningar och Försäkringsföreningar

95 Arbetslöshetskassor

96 utländska juridiska personer

98 Övriga svenska juridiska personer bildade enligt särskild lagstiftning

99 Juridisk form ej utredd

Bevis om tilldelat organisationsnummer

Skatteverket utfärdar på begäran bevis om tilldelat organisationsnummer. Sådant bevis innehåller uppgifterna i Skatteverkets organisationsnummerregister. Beviset är avgiftsbelagt.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av Skatteverket på tel 0771-567567.

Skatteverket

Till toppen