På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Ställ krav i upphandlingen

Det är viktigt att du ställer krav på det företag du ska köpa tjänster från. Det finns också många sätt att löpande följa upp företaget under avtalets gång.

Krav i upphandlingen och avtalet, exempel

 • Skriv in att du vid upphandlingstillfället och löpande under avtalstiden kontrollerar att leverantörer och underleverantörer sköter sina skatter och avgifter. Uppgifter som F-skatt, moms- och arbetsgivarregistrering, skatteskulder hos Kronofogden samt de tre senaste månadernas arbetsgivaravgifter hämtas – information som du kan få från Skatteverket eller kreditupplysningsföretag.
 • Anlitande av underleverantörer ska anmälas och godkännas av dig.
 • Svarta löner och användande av inte godkända underleverantörer ses som avtalsbrott.
 • Oredovisade eller obetalda skatter och avgifter är hävningsgrund.
 • Avtala så att du undviker kontant betalning.
 • Ta med skrivningar om konsekvenser vid avtalsbrott. En direkt konsekvens som reducerad betalning eller liknande påföljd kan vara lika effektivt som ett vitesförläggande.
 • Anlitande företag uppger namn och personnummer (alternativt samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer) på dem som utför arbetet.
 • ID-kort finns för personal med uppgift om arbetsgivare och att stickprovskontroller utförs på vilka personer som vistas på arbetsplatsen.

Använd gärna denna text i förfrågningsunderlag och avtal:

Beställaren kommer endast att anlita sådan uppdragstagare som

 • är godkänd för F-skatt
 • redovisar och betalar skatter och avgifter.

Detta gäller också de företag som uppdragstagaren i sin tur anlitar, i alla led. Uppdragstagaren är ansvarig för att kontroll sker i alla underliggande led. Inför varje nytt uppdrag ska underentreprenörer godkännas av beställaren.

Löpande uppföljning

 • Kontrollera företagens offentliga uppgifter löpande under avtalstiden.
 • Begär att anlitade företag uppger namn och personnummer (alternativt samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer) på dem som utför tjänsterna.
 • Kontrollera vilka personer som vistas på arbetsplatsen.
 • Står redovisade skatter och avgifter i proportion till antalet anställda hos anlitade företag och deras underleverantörer?
 • Har företaget du anlitar tillräckligt många anställda i förhållande till det arbete som ska utföras? Om inte – fråga hur företaget ska lösa personalfrågan.  Ska företaget anställa fler eller hyra in personal? Ska företaget anlita underleverantörer/-entreprenörer?
 • Använd hävningsmöjligheter och andra påföljder som ni har kravställt.

Tecken på ekonomisk brottslighet

Nedan redovisas ett antal uppgifter som var och en för sig inte behöver tyda på oegentligheter. Dock skulle flera av uppgifterna sammantagna och sedda i sitt sammanhang kunna göra det och därmed föranleda frågor till företaget med en begäran om förklaring.

 • Företrädare för bolaget sitter i många styrelser.
 • Många styrelsebyten – "målvakter"?
 • Styrelseledamöterna har låga årsinkomster.
 • Bolaget nås på mobiltelefon utan registrerad användare.
 • Företag saknar redovisning/bristfällig redovisning i deklaration.
 • Nytt företag ger anbud med samma kontaktpersoner.
 • Företag kan ställa upp med mycket personal med kort varsel.
 • Fakturans innehåll är felaktigt eller oprofessionellt.

Anbud med lågt pris

Företag förklarar ibland sin låga prissättning med att de vill komma in i branschen eller hos upphandlaren. Be om referenser till minst två företag där de arbetar till normalpris. Utred om det är sannolikt att företaget tar igen det låga priset på tilläggstjänster eller om det finns andra faktorer i ditt uppdrag som kan uppväga det låga priset. Det är bra att begära skriftlig förklaring till det låga priset.

Företagsformer

Enskild firma är registrerad på personnummer. Redovisar bara lön för anställd och inte för eget arbete.

Handelsbolag/kommanditbolag redovisar bara lön för anställda. Delägare redovisar inte eget arbete som lön. Solidariskt betalningsansvar. Minst två bolagsdelägare. Firmatecknare (Bolagsverket).

Aktiebolag redovisar lön för anställda inklusive delägare. Firmatecknare (Bolagsverket).

Utländskt företag är en utländsk juridisk person eller enskild näringsidkare. Fungerar som enskild firma eller bolag enligt ovan, men är kanske bara registrerat i hemlandet.

Filial är en utländsk juridisk person med filialregistrering hos Bolagsverket. VD/firmatecknare (Bolagsverket).

Ideella föreningars företrädare finns inte registrerade, men framgår av årsmötesprotokollet. 

Svenska registreringsnummer

Det går inte att helt säkert att säga vilken företagsform som finns bakom ett
organisationsnummer. För många företag och föreningar stämmer dock följande lista.

Företagsform                                          

Börjar på

Enskild firma                      

Personnummer

Handelsbolag/Kommanditbolag och enkla bolag            

9

Aktiebolag                                               

556 eller 559

Ekonomiska föreningar                              

7

Stiftelser/Föreningar                               

8

Stat, kommuner, landsting och församlingar                                     

2

Konkursbo, momsgrupp, representant i enkla bolag och anställd med socialavgiftsavtal

66

Utländsk enskild näringsidkare                  

302

Utländsk juridisk person utan filial              

502

Utländsk juridisk person med filial            

516

Utländska företag har bara svenskt registreringsnummer om de är registrerade i Sverige.

Skatteverket

Till toppen