På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Skatteavdrag vid utlandsarbete

Utlandsarbete kortare tid än sex månader

Om du sänder ut en anställd för arbete utomlands under kortare tid än sex månader är personen obegränsat skattskyldig i Sverige och ska därmed betala skatt här oavsett var inkomsten är intjänad.

Skatteavdrag

Du ska göra skatteavdrag på lönen precis som vanligt. Ett fåtal undantag finns bland annat i Nordiska skatteavtalet. Den anställde måste ha beslut från Skatteverket om skattebefrielse i Sverige för att du ska få låta bli att dra skatt.

Utlandsarbete sex månader eller mer

Om du sänder ut en anställd för arbete utomlands i sex månader eller längre kan den anställde i vissa fall bli befriad från att betala skatt på utlandsinkomsten i Sverige. Detta kallas sexmånadsregeln.

Sexmånadersregeln gäller under följande förutsättningar:

  • Den anställde betalar skatt för inkomsten i arbetslandet, enligt det landets lagstiftning eller enligt ett eventuellt skatteavtal med Sverige.
  • Den anställde vistas i Sverige högst 72 dagar under ett anställningsår (i genomsnitt sex dagar per månad).

Skatteavdrag

Om den anställde visar dig ett beslut från Skatteverket om skattebefrielse i Sverige ska du inte göra skatteavdrag. Den anställde ansöker om skattebefrielse genom att fylla i blanketten Ansökan - Ändring av preliminär A-skatt — Arbete utomlands (SKV 4303). Om den anställde inte visar något beslut ska du som arbetsgivare dra skatt enligt tabell som vanligt. Den anställde kan arbeta i ett eller flera länder utomlands under perioden.

Utlandsarbete ett år eller mer

Anställda som arbetar och vistas utomlands i ett år eller längre kan i vissa fall slippa att betala skatt i Sverige för inkomsten, trots att de inte heller ska betala skatt för inkomsten i arbetslandet. Detta kallas ettårsregeln.
Ettårsregeln gäller om den anställde arbetar i ett och samma land i minst ett år och är skattebefriad i arbetslandet pga. att

  • landets interna lagstiftning undantar inkomsten från beskattning eller
  • det finns ett avtal eller särskilt beslut om skattebefrielse från en myndighet i landet. Det kan vara till exempel ett proceduravtal som Sverige ingått med ett biståndsland om biståndsarbete. Obs! Ettårsregeln gäller inte om skattebefrielsen beror på ett skatteavtal som Sverige ingått med det andra landet!

Övriga krav för att ettårsregeln ska gälla är att den anställde

  • visar ett intyg eller liknande på att han eller hon blivit skattebefriad i arbetslandet enligt ettårsregeln
  • vistas i Sverige högst 72 dagar under ett anställningsår (i genomsnitt sex dagar per månad).

Skatteavdrag

Om den anställde visar dig ett beslut från Skatteverket om skattebefrielse i Sverige ska du inte göra skatteavdrag. Den anställde ansöker om skattebefrielse genom att fylla i blanketten Ansökan - Ändring av preliminär A-skatt — Arbete utomlands (SKV 4303). Om den anställde inte visar något beslut ska du som arbetsgivare dra skatt enligt tabell som vanligt.

OBS! Även om den anställde är skattebefriad i Sverige ska han eller hon deklarera inkomsterna i Sverige som vanligt. Den anställde ska då lämna upplysningar i inkomstdeklarationen om att han eller hon vill bli beskattad enligt sexmånaders- respektive i ett fåtal fall ettårsregeln.

Skatteverket

Till toppen