På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Kui teil on kavas tellida või teostada ehitustöid

Siit te leiate tähtsat teavet digitaalsete personaliregistri kohta.

Alates 1. jaanuarist 2016 on paljudel ehitusobjektidel kohustuslik digitaalse personaliregistri olemasolu. Personaliregister on ehitusplatsil töötavate isikute nimekiri, kust on näha, millal nende töövahetus algab ja millal lõpeb. Personaliregistri eesmärk on hoida ära musta tööjõu kasutamine ning soodustada konkurentsi ehituse valdkonnas.

Mida tähendab see teile ehitustööde tellijana?

Teid loetakse ehitustööde tellijaks, kui te teostate ehitustöid ise või tellite töö ehitusettevõtjalt. Siia kuuluvad sellised ehitustööd nagu uusehitus, ümberehitus, juurdeehitus ja lammutus, samuti teed ja muud rajatised. Siia kuuluvad ka remont ja hooldus.

Ehitustööde tellijana olete te kohustatud teatama Rootsi Maksuametile ehitusobjektist enne ehitustegevuse algust. Te olete kohustatud teatama ka tööde lõpetamisest ning objektist teatamisel esitatud andmete muutumisest. Siin on teile abiks meie e-teenus. Juhul kui teil ei ole võimalik saada digitaalset Rootsi isikutunnistust, võite kasutada e-teenuse asemel vastavat blanketti.

Ehituse tellijana olete te kohustatud jälgima, et objektil oleks olemas varustus, mis võimaldab ettevõtjatel pidada objektil digitaalset isikuregistrit. Teil peab olema pidevalt elektrooniline juurdepääs kogu personaliregistrile, s.o. kõigi töövõtjate objektiga seotud personaliregistritele ning kõigile registris olevatele andmetele. Maksuametil peab olema võimalik ehitusobjekti külastamisel pääseda koheselt ligi koondregistris leiduvatele andmetele.

Ehituse tellijana om teil õigus delegeerida oma kohustused peatöövõtjale, tehes seda kirjaliku kokkuleppe vormis. Ühisettevõtluse korral ei ole vastutuse delegeerimine võimalik. Juhul kui ehituse tellija on oma kohustused delegeerinud, peab isik, kes vastutuse üle võttis, täitma kõiki personaliegistritega seotud ehituse tellija kohustusi.

Erandid

Teil ei ole personaliregistriga seotud kohustusi, kui te olete eraisik ja ehitate füüsilise isikuna eraotstarbeks. See kehtib ka juhul, kui te olete tellinud töö ehitusettevõtjalt.

Ülal nimetatud kohustused ei laiene teile ka juhul, kui objekti töö ja materjali maksumus ei ületa ilma käibemaksuta arvestuslikult nelja baassummat (r.k. basbelopp, praegu umbes 180 000 SEK).

Mida see tähendab teile ettevõtjana?

Ettevõtjana te olete kohustatud pidama personaliregistrit ehitusobjektil teie firma all töötavate isikute kohta. Te vastutate, et personaliregistris oleksid registreeritud järgmised andmed:

  • Teie nimi ja teie isikukood, koordineerimiskood, Rootsi või muu riigi registrikood.
  • Ehitusobjekti id-number (selle te saate, kui te olete ehitusobjektist Rootsi maksuametile teatanud).
  • Nimi ja isikukood, koodineerimiskood või vastav välismaa kood kõigi isikute kohta, kes on tegevad teie ehitustöödel objetil. Töötavate isikute all peetakse silmas mitte ainult firma töötajaid, vaid kõiki, kes osalevad mingil viisil ehitustegevuses.

Teie vastutate selle eest, et iga päev, kui ehitusobjektil toimuvad tööd, registreeritaks pidevalt kõigi isikute kohta, millal nad oma vahetust alustasid ja millal vahetuse lõpetasid.

Maksuamet võib teha ehitusobjektile kontrollkülastusi ning te peate suutma siis koheselt näidata ette oma firma personaliregistri.

Juhul kui te võtsite peaettevõtjana üle ehituse tellija kohustused kirjaliku lepingu alusel, kehtivad teile kõik ehituse tellija kohustused. Ärge siis unustage märkida Maksuametisse teatamisel oma isikukoodi/ regstrikoodi.


Skatteverket

Till toppen