På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Begäran/Svar Offentliga uppgifter

SKV 4820

Ladda ner

Utgåva 20, utgiven i april 2017. Antal sidor: 2

Information

Du kan också använda e-tjänsten Hämta företagsinformation

Du som vill få information om ett företag kan även använda e-tjänsten Hämta företagsinformation. Den kräver inte inloggning och du får svar direkt!

Den här blanketten kan användas av dig som ska lämna anbud enligt 10 kap. 2 och 3 §§ samt 15 kap. 13 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Blanketten kan även användas av dig som vill få information om ett företag sköter sina skatter och avgifter.

Skatteverket kan på begäran lämna aktuell information när som helst under avtalstiden, alltså inte bara vid upphandlingstillfället. Om det förekommer underleverantör i ett eller flera led kan du även begära uppgifter på dessa företag. 

Gör så här

  • Ange den postadress dit svaret ska skickas. Vill du ha svaret via fax skriver du i stället faxnummer. Svar kan inte lämnas via e-post.
  • Fyll i namn och person-/organisationsnummer på den du vill ha upplysningar om. Om företaget är en enskild firma fyller du i personnumret för den som driver firman.
  • Avsluta med att ange ditt namn och telefonnummer.

Skicka in blanketten

Skicka blanketten per post till Skatteverket, 871 87 Härnösand eller via fax till det faxnummer som finns angivet på blankettens framsida eller till upphandlingsinfo.norr@skatteverket.se.

Vad händer sedan?

Skatteverket skickar besvarad blankett till den adress eller faxnummer som du har angivit normalt inom 2-3 arbetsdagar.

Om det finns restförda skulder för skatter och avgifter, besvaras blanketten även av Kronofogden.

Skatteverkets svar - förklaring

Här nedan ser du förklaringar till vad vårt svar innebär utifrån vilka rutor som fyllts i av oss.

Registrerad som arbetsgivare?

Om ersättning betalas till person som har A-skatt är utbetalaren att se som arbetsgivare. Han ska då vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket. Om arbetsgivarregistrering saknas kan detta innebära att personal hyrs in eller att underleverantör anlitas. Du kan begära uppgifter även för dessa underleverantörer.

Registrerad för mervärdesskatt?

Eftersom i stort sett all omsättning av varor och tjänster inom Sverige är momspliktig, är nästan alla näringsidkare momsregistrerade.

Registrerad för F-skatt, FA-skatt eller A-skatt?

Det finns inget krav på att man måste vara godkänd för F-skatt för att bedriva näringsverksamhet. Inom viss näringsverksamhet, t.ex. varuhandel är det inte nödvändigt att ha F-skatt. Om ett företag ska utföra tjänster där arbetsinsatser sker är det normala att företaget har F-skatt.

F-skatt

Företag som är godkända för F-skatt betalar själva sin preliminära skatt och sina socialavgifter. Om du anlitar ett företag för ett arbete ska du inte innehålla skatt eller betala arbetsgivaravgifter om företaget är godkänt för F-skatt.

FA-skatt

Innehar det företag eller den person som du anlitar FA-skatt måste företaget åberopa att det är godkänt för F-skatt i offert, anbud, avtal eller på faktura. Om godkännandet för F-skatt inte skriftligen åberopas anses personen ha A-skatt.

A-skatt

Om företaget eller personen som du anlitar inte är godkänt för F-skatt måste du innehålla skatt och betala arbetsgivaravgifter på ersättningen. Vid utbetalning till juridisk person med A-skatt (till exempel aktiebolag, handelsbolag, förening) ska skatteavdrag göras med 30 % av ersättningen. Arbetsgivaravgifter ska inte betalas för juridisk person.

Uppgift om arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna

Arbetsgivaravgiften utgör normalt cirka en tredjedel av lönesumman. Genom att du får uppgift om företagets arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna kan du få en uppfattning om hur många personer företaget avlönar.

Har företaget restförda skatteskulder hos Kronofogden enligt Skatteverkets register?

Om ett företag har en skatteskuld på skattekontot vid den avstämning som sker varje månad får företaget ett betalningskrav. Om skulden samt månadens upplupna skatter och avgifter inte har betalats vid nästa månadsavstämning kommer skulden, under förutsättning att den överstiger 10 000 kr, att restföras hos Kronofogden. Om det enligt Skatteverkets registeruppgifter finns en restförd skatteskuld hos Kronofogden överlämnas blanketten dit för att besvaras.

Kronofogdens svar

Kronofogden får träffa överenskommelse med gäldenären om avbetalningsplan för den restförda skulden om någon av följande förutsättningar föreligger
- det är till fördel för det allmänna
- det är påkallar med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden
- frågan om anstånd med betalningen prövas av behörig myndighet.

Avbetalningsplan gäller under förutsättning att betalning sker i enlighet med planen och att inte några nya skulder tillkommer. Kronofogden kan lämna ytterligare information om villkor med mera för avbetalningsplaner.

Förebyggande information

Du kan även få information via Skatteverkets kontaktpersoner för förebyggande information.

För att kunna öppna filen och läsa den behöver du ett program som kan läsa pdf-filer. Behöver du installera ett program, exempelvis Adobe Reader, kan du ladda ner det från internet. Tips om pdf-dokument

Skatteverket

Till toppen