På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skatteverkets kontroller av dolda inkomster i utlandet

Globaliseringen av ekonomin och allt snabbare pengaflöden över gränserna gör internationellt skatteundandragande till ett allvarligt problem för både Sverige och andra länder. På Skatteverket arbetar cirka 200 personer med kontroller av dolda inkomster i utlandet samt internationella transaktioner i skatteundandragande syfte.

Internationella skatteundandraganden genom att tillgångar placeras eller att vinster förs till lågskatteländer är ett stort problem för alla länder. Det internationella samarbetet har under senare år ökat. Det har inte enbart gällt utbyte av information, utan det har även omfattat erfarenhetsutbyten i olika former. Sverige har deltagit aktivt i arbetsgrupper inom EU, OECD och Norden och arbetat för ökat samarbete på flera håll.

Sverige har tillsammans med de andra nordiska länderna förhandlat fram informationsutbytesavtal med alla de länder som hittills har betraktats som skatteparadis. Avtal har bland annat träffats med: Isle of Man, Jersey, Guernsey, Caymanöarna, Bermuda, Nederländska Antillerna, Brittiska Jungfruöarna, Monaco, Liechtenstein och Hongkong. Dessutom har skatteavtalen med Schweiz, Luxemburg, Österrike och Barbados omförhandlats så de nu omfattar informationsutbyte även avseende t.ex. bankuppgifter. Informationsutbytesavtalen innebär att Skatteverket kan begära uppgifter om och spåra tillgångar som har flyttats utomlands, men som ska beskattas i Sverige. Genom att använda informationsutbytesavtalen har Skatteverket beslutat om höjd skatt med nästan två miljarder kronor sedan 2009.

Skatteverkets kontroller av dolda inkomster i tidigare skatteparadis har ökat de senaste åren. Cirka 200 personer arbetar med att granska olika typer av informationskällor för att hitta inkomster som ska beskattas i Sverige. Mest omfattande och mest uppmärksammat är uppgifter om kontokort knutna till bankkonton i tidigare skatteparadis och penningöverföringar till utlandet. En annan uppmärksammad informationskälla som använts är de uppgifter som härrör från diverse läckor, som exempelvis de så kallade Offshore leaks, Swiss leaks och Panamadokumenten. På så sätt har Skatteverket tillsammans med skattemyndigheterna i en rad andra OECD-länder bland annat fått uppgifter om tillgångar förvaltade av banker i Schweiz och Liechtenstein. Även andra typer av spontant erhållen kontrollinformation från andra länder används.

Skatteverket granskar också strukturer med utländska bolag som används i skatteundandragande syfte. Exempelvis har ägare till små och medelstora företag flyttat företagets tillgångar och vinster till holdingbolag i Luxemburg eller på Cypern och Malta för att undvika beskattning i Sverige.

Kontrolluppgifter avseende bl.a. räntor på bankkonton och kapitalvinster från t ex aktiehandel ska börja utbytas automatiskt mellan de flesta av världens länder med början 2017. Skatteverket kommer alltså att automatiskt få uppgifter om sådana inkomster som svenskar har i andra länder. Detta är ett resultat av ett pågående intensivt samarbete inom OECD, som Sverige deltar aktivt i, för att komma tillrätta med internationellt skatteundandragande.

Skatteverket

Till toppen