På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Ombilda enskild näringsverksamhet till aktiebolag

För att ombilda ditt företag till aktiebolag ska aktiebolaget vara bildat och registrerat hos Bolagsverket innan du byter företagsform.

När aktiebolaget övertar betalningsansvaret för skulder i den enskilda näringsverksamheten är det en del av betalningen för tillgångarna i den enskilda näringsverksamheten. Skillnaden är ditt egna kapital i din enskilda näringsverksamhet som du för över till aktiebolaget och som oftast då blir en skuld till dig från aktiebolaget. Du bör då upprätta en revers på din fordran från aktiebolaget.

Om du vill ha tillbaka det belopp som du betalade i aktiekapital när du bildade aktiebolaget måste ditt egna kapital uppgå till minst samma belopp. Om ditt egna kapital är lägre kan du bara ta ut ett belopp som motsvarar det egna kapitalet från aktiebolaget.

Om periodiseringsfonder eller expansionsfond ska överföras finns krav på att tillskott ska lämnas till bolaget och du kan inte ta ut ett lika stort belopp från bolaget. Om det egna kapitalet inte räcker till tillskottet måste du sätta in ytterligare medel i bolaget.

Om skulderna är större än tillgångarna uppkommer ett så kallat förbjudet lån. För att slippa betala skatt på det förbjudna lånet kan du betala mellanskillnaden till aktiebolaget vid ombildningstillfället.

Omkostnadsbeloppet för aktierna förändras inte för att du ombildar din enskilda näringsverksamhet till aktiebolag.

Byta företagsform utan att betala skatt vid ombildningstillfället

När du överlåter tillgångar och skulder (inkråm) i en verksamhet och priset understiger marknadsvärdet sker beskattning som för ett eget uttag. Det innebär att du beskattas som om överlåtelsen skett till marknadsvärdet.

Det finns undantag från regeln om uttagsbeskattning. I samband med byte av företagsform kan du överlåta tillgångar till det skattemässiga värdet även om det är lägre än marknadsvärdet. Du beskattas i regel inte för eget uttag om

  • aktiebolaget ska betala skatt i Sverige för inkomst av näringsverksamhet
  • hela verksamheten eller hel verksamhetsgren övergår till aktiebolaget
  • samtliga aktier är kvalificerade
  • aktiebolaget inte har något underskott från tidigare år.

Fonder

Du kan föra över periodiseringsfonder och expansionsfond till aktiebolaget. Du ska då skjuta till ett belopp i bolaget. Beloppet får du inte räkna med i omkostnadsbeloppet för aktierna i bolaget.

Näringsfastighet och näringsbostadsrätt

När näringsfastighet eller näringsbostadsrätt ingår i den enskilda näringsverksamheten ska du redovisa överlåtelsen i inkomstslaget kapital på blankett K7 respektive K8.

Om du är frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokal tar aktiebolaget över dina rättigheter och skyldigheter som är knutna till den frivilliga skattskyldigheten. När du överlåter fastigheten ska du anmäla det till Skatteverket på blankett SKV 5722.

Tänk på att ändra lagfarten hos Lantmäteriet/Inskrivningsmyndigheten.

Skogskonto och skogsskadekonto

Har du pengar på skogs- eller skogsskadekonto kan du överlåta kontot till aktiebolaget. Du ska ta upp beloppet som inkomst i din näringsverksamhet.

Moms

Du ska inte ta ut moms om du ombildar din enskilda näringsverksamhet och fortsätter att driva företaget i aktiebolagsform.

Om det vid bytet ingår inventarier och anläggningstillgångar samt om du haft kostnader för ny-, till-, eller ombyggnad på näringsfastighet övertar den aktiebolaget skyldigheten att jämka ingående moms.

Om tillgångens användning i momspliktig verksamhet ändras ska den ingående momsen jämkas. Jämkningsreglerna gäller för inventarie som du köpt in de senaste fem åren, där momsen uppgått till minst 50 000 kr.  För kostnader för ny-, till-, eller ombyggnad gäller reglerna om momsen är minst 100 000 kr per beskattningsår och du haft kostnaden de senaste tio åren.

Du ska upprätta en särskild handling till aktiebolaget. Den ska innehålla de uppgifter som behövs för att kunna jämka momsen riktigt. I annat fall är du fortfarande skyldig att jämka momsen efter att du ombildat din näringsverksamhet, om aktiebolaget ändrar användningen av tillgången. Ett exempel på ändrad användning är om tillgången inte längre används i momspliktig verksamhet.

Betala rätt preliminär skatt

Den preliminära skatt som du idag betalar stämmer troligen inte längre när du avslutar ditt gamla företag. För att betala rätt preliminär skatt bör du därför lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Om du inte lämnar en ny preliminär inkomstdeklaration ska du fortsätta betala samma preliminära skatt som tidigare. Annars riskerar du att det blir en skatteskuld som överlämnas till Kronofogden för indrivning.

Skatteverket

Till toppen