På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Bostadsrättsföreningar och kontrolluppgifter

När en medlem i ett bostadsföretag överlåter hela eller delar av en bostadsrätt ska bostadsföretaget lämna en kontrolluppgift, KU55, om överlåtelsen till Skatteverket. Det gäller om den som överlåter bostadsrätten är en fysisk person (privatperson) eller ett dödsbo, inte om överlåtaren är en juridisk person.

Lämna in senast 31 januari

  • Kontrolluppgiften kan lämnas direkt efter överlåtelsen, men ska lämnas senast den 31 januari året efter överlåtelsen.
  • I e-tjänsten får du en kvittens på uppgifterna du har lämnat.

Använd vår e-tjänst 

Öppettider: 06-04

Bostadsföretaget ska meddela medlemmen vilka uppgifter som har lämnats till Skatteverket. Det är inte nödvändigt att göra det på Skatteverkets blankett, utan uppgifterna kan till exempel lämnas i ett e-postmeddelande. Med överlåtelse menas försäljning (=när köpekontraktet upprättas), gåva, bodelning arv, testamente och liknande. Kontrolluppgiften ska lämnas av både privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag och det är i stort sett samma uppgifter som ska tas med på kontrolluppgiften oavsett bostadsföretagets skattemässiga status. En kontrolluppgift ska lämnas även när bostadsföretaget självt förvärvar en bostadsrätt från en medlem, till exempel i samband med friköp.

Däremot finns det ingen skyldighet att lämna en kontrolluppgift när bostadsföretaget har gått i konkurs eller trätt i likvidation, varken för konkursförvaltaren eller för likvidatorn.

Det innebär kontrolluppgiften för överlåtaren

Överlåtaren ska alltid deklarera en överlåtelse som sker genom försäljning, byte eller liknande. Är överlåtaren inte bosatt i Sverige, vistas stadigvarande här eller har väsentlig anknytning hit är överlåtaren begränsat skattskyldig i Sverige. En begränsat skattskyldig person beskattas normalt i Sverige för kapitalvinst vid försäljning av en bostadsrätt. Läs mer om att fylla i så kallat TIN-nummer (Tax Identification Number) på kontrolluppgiften för en överlåtare som är bosatt utomlands.

Försäljning av en privatbostadsrätt redovisas på blankett K6, som lämnas tillsammans med Inkomstdeklaration 1. I de flesta fall kan en sådan försäljning deklareras i Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1. De uppgifter som bostadsföretaget lämnar i KU55 överförs direkt till den blankett som finns i e-tjänsten. Om KU55 är rätt ifylld innebär det att deklaranten bara behöver fylla i ett fåtal uppgifter i den elektroniska blanketten.

Försäljning av andel i ett oäkta bostadsföretag ska redovisas på blankett K12.

En överlåtelse genom gåva, arv, testamente eller bodelning kan också innebära att överlåtaren eller dödsboet ska beskattas. Om överlåtaren eller den avlidne fick uppskov med beskattning av vinst när han eller hon förvärvade den överlåtna bostadsrätten ska hela eller delar av uppskovsbeloppet beskattas om bostadsrätten överlåts på ovanstående sätt med några undantag. I undantagsfallen ska uppskovsbeloppet i stället överföras till den nya ägaren. Kontrolluppgiften gör att Skatteverket kan meddela överlåtaren eller dödsboet på specifikationen till Inkomstdeklaration 1 att uppskovsbeloppet ska beskattas eller överföras till ny ägare. Överlåtaren/dödsboet ska redovisa det belopp som ska beskattas eller överföras till ny ägare på blankett K2.

Lämna kontrolluppgifter elektroniskt eller på pappersblankett

Lämna kontrolluppgifterna elektroniskt i Skatteverkets e-tjänst Lämna kontrolluppgifter. Det gör du antingen via filöverföring eller genom att registrera kontrolluppgifter direkt i e-tjänsten. Registrera kontrolluppgifter lämpar sig bäst om du har en mindre mängd kontrolluppgifter. För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation. Att lämna kontrolluppgifterna via filöverföring passar dig som har ett system som kan skapa kontrolluppgiftsfiler i XML-format.

Du hittar mer information om elektronisk inlämning av kontrolluppgifter i Teknisk beskrivning – för elektronisk redovisning av kontrolluppgifter (SKV 260).

Du kan fortfarande lämna kontrolluppgifter på pappersblanketter, men då måste du skriva ut blanketterna från Skatteverkets webbplats, fylla i och skicka in dem tillsammans med blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304).

Skatteverket

Till toppen