På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Konsulentföretag som anlitar familjehem

Ni som driver ett konsulentföretag ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på arvode som ni betalar ut till ett familjehem med A-skatt. Omkostnadsersättning behöver ni däremot bara betala avgifter och göra skatteavdrag på om den är högre än rekommendationerna från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Den här informationen riktar sig till konsulentföretag som anlitar familjehem.

Arvode och omkostnadsersättning – vad är skillnaden?

Familjehemmet kan få två typer av ersättning: arvode och omkostnadsersättning.

Arvodet räknas som lön. Det ersätter familjehemmet för det arbete och den tid som uppdraget innebär, till exempel för att gå på läkarbesök och föräldramöten.

Omkostnadsersättningen är tänkt att täcka familjeförälderns ökade kostnader när hen tar emot ett barn. Omkostnadsersättning räknas inte som lön, så länge beloppet inte är högre än SKL:s rekommenderade schablonbelopp.

Så här ska ni hantera utbetald ersättning

Det är viktigt att skilja på arvode och omkostnadsersättning. Det beror på att reglerna för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag skiljer sig för olika typer av ersättning.

Ska vi betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på arvode?

Ja.

Ska vi betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på omkostnadsersättning (grundkostnad)?

Nej, så länge beloppet inte är högre än SKL:s rekommenderade schablonbelopp.

Ska vi betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på omkostnadsersättning (tilläggskostnad)?

Nej, så länge tilläggskostnaden är individuellt beräknad och inte är högre än SKL:s rekommenderade schablonbelopp. Ni behöver även ett skriftligt underlag där ni berättar varför behovet finns och där ni specificerar vilka kostnader som tillkommer utöver grundkostnaderna.

Ska vi betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på extra omkostnadsersättning som är högre än SKL:s rekommenderade belopp?

Ja, om ni inte har ett beslut från kommunens socialnämnd om den extra ersättningen.

Ska vi lämna kontrolluppgifter?

Ja, ni ska lämna kontrolluppgift både på utbetalda arvoden och omkostnadsersättningar.

Omkostnadsersättningen är uppdelad

Omkostnadsersättningen består av två delar:

 1. En fast, schablonmässigt beräknad grundkostnad.
 2. En individuellt beräknad tilläggskostnad.

Så hög omkostnadsersättning rekommenderar SKL

Skatteverket utgår från de ersättningsnivåer som SKL rekommenderar. Här är nivåerna per månad för 2017.

SKL:s rekommenderade omkostnadsersättning

Ålder på barnet

Omkostnadsersättning (grundkostnad)

Högsta individuella omkostnadsersättning (tilläggskostnad)

0–12 år

3 920 kronor

1 680 kronor

13–19 år

4 480 kronor

1 867 kronor

Enligt SKL:s rekommendationer kan ni betala ut ytterligare 130 kronor per månad och familjehem utöver rekommenderad omkostnadsersättning. Tänk på att ni ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på de 130 kronorna. Det beror på att Skatteverket räknar ersättningen som lön.

Räkna bort barnbidrag och studiebidrag

Barnbidrag och studiebidrag ingår i omkostnadsersättningen. Därför ska ni räkna bort den summan innan ni betalar ut ersättning till familjehemmet. 

Exempel

Julians familjehem har rätt till 3 920 kronor i grundkostnad och 900 kronor i tilläggskostnad, totalt 4 820 kronor per månad i omkostnadsersättning. De får även ta del av hans barnbidrag på 1 050 kronor.

Eftersom ni ska räkna bort barnbidraget från den ersättning ni betalar ut kan ni högst betala ut 4 820-1 050 = 3 770 kronor som omkostnadsersättning. Om ni betalar ut ersättning utöver det ska ni redovisa den överstigande summan som lön.

Det här ska grundkostnaden täcka

I grundkostnaden ingår ersättning för till exempel

 • livsmedel
 • kläder
 • personlighygien
 • fickpengar
 • förbrukningsvaror
 • möbler
 • tv och telefoni
 • resor och aktiviteter
 • ökad förbrukning av el och vatten
 • normalt slitage på möbler.

Tilläggskostnad – om barnets behov är större

Barnets individuella behov kan göra att familjehemmet får utgifter utöver det som ingår i grundkostnaden. Exempel på sådana tilläggskostnader är

 • barnomsorgsavgift eller skolbarnomsorgsavgift
 • resor till föräldrar eller andra närstående
 • specialmat
 • glasögon eller linser
 • dyrare fritidsaktiviteter
 • semesterresor
 • färdtjänst.

Skriftligt underlag behövs

Kom ihåg att ni för varje barn behöver ett skriftligt underlag som visar att familjehemmet har utgifter som tillkommer utöver grundkostnaden. Där ska ni motivera barnets behov och ange vilka kostnaderna är. Spara underlaget i er bokföring.

Om ni saknar det underlaget ska ni betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på det utbetalda beloppet.

Ibland behöver barnet extra utrustning

En del familjehem kan behöva extra omkostnadsersättning, utöver de belopp som ingår i grundkostnaden och tilläggskostnaden. Det kan till exempel ske vid oförutsedda händelser eller om barnet behöver en dator eller cykel.

Ni behöver beslut från socialnämnden

Kom ihåg att det först krävs ett beslut från kommunens socialnämnd för att ersättningen inte ska betraktas som lön. Om det inte finns något beslut ska den extra ersättningen betraktas som lön och ni ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på det utbetalda beloppet.

Om ni betalar ut extra omkostnadsersättning för till exempel resor eller hyra ska ni betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på utbetalningen. Det är nämligen kostnader som grundkostnaden och tilläggskostnaden ska täcka.

Konsulentföretag är anlitade av kommunen

Kommunen anlitar konsulentföretag för att förmedla och stödja familjehem. Det betyder att kommunen köper tjänster av er som annars skulle utföras av kommunen själv. Ni får ersättning från kommunen, för att därefter betala ut ersättning till familjehemmet.

För att bedriva konsulentföretag behöver ni tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Det gäller från och med den 15 april 2017.

Kan omkostnadsersättning betalas ut till familjehem från andra än konsulentföretag och kommuner?

Nej, det är bara konsulentföretag eller kommuner som kan betala ut omkostnadsersättning till ett familjehem utan att behöva betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag.

Om det finns ytterligare ett företag mellan er och familjehemmet ska det företaget betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på hela den utbetalda ersättningen. All ersättning räknas då som lön.

Familjehemmet ska inte fakturera er

Uppdraget som familjehem är personligt. Ansvariga i hemmet ska deklarera ersättningen från er som tjänsteinkomst, precis som de deklarerar lön från en arbetsgivare.

Om ett familjehem ändå vill fakturera er via sin F-skatt ska ni lämna kontrolluppgift på utbetald ersättning. Ni ska redovisa arvodet i punkt 025 ”Ersättningar som ligger till grund för egenavgifter” på kontrolluppgiften. Omkostnadsersättningen ska ni redovisa i punkt 020 ”Kostnadsersättningar”.

Skatteverket

Till toppen