På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Vägavgift för utländska tunga fordon

Vägavgift ska betalas för alla lastbilar och lastbilsekipage som används för godstransport och som har en totalvikt av minst 12 ton.

Denna information gäller endast för utlandsregistrerade lastbilar som trafikerar det svenska vägnätet. För svenskregistrerade lastbilar gäller andra regler.

En avgift – fyra länder

Sverige är anslutet till det avtal om vägavgift som finns mellan Danmark, Luxemburg och Nederländerna. En vägavgift som är betald i ett av samarbetsländerna gäller även för färd i övriga anslutna länders vägnät. Sedan den 1 oktober 2008 utfärdas inte längre något vägavgiftsbevis avseende betald vägavgift.

Via ett nytt betalningssystem kommer all information som fanns på vägavgiftsbeviset att finnas on line i en central databas som samarbetsländerna har åtkomst till. Polisen kan kontrollera om vägavgift betalats för ett specifikt fordon oavsett nationalitet genom sökning direkt mot databasen. Därmed ges möjlighet till ökad och bättre kontroll att betalning har skett utan att stanna fordonet för kontroll av vägavgiftsbevis.

Avgiftspliktigt fordon

Vägavgift ska betalas för alla lastbilar och lastbilsekipage som används för godstransport och som har en totalvikt av minst 12 ton.

Avgiftsbelagda vägar

Vägavgift ska betalas på alla motorvägar, väg E 10, E 12 och E 14 samt E 4 mellan Gävle och Finska gränsen, E 22 mellan Karlskrona och Norrköping och E 65 mellan Svedala och Ystad.

Betalning

Vägavgiften ska vara betald innan färd på vägavgiftsbelagd väg påbörjas.

Betalning kan göras hos vissa bränslestationer och speditörer.

Vägavgiftens storlek

Vägavgiftens storlek beror på hur länge man tänker köra på avgiftsbelagd väg, vilken avgasklass (EURO 0, 1 eller 2) fordonet tillhör och hur många hjulaxlar lastbilen/lastbilsekipaget har. Betalning kan göras för dag, vecka, månad eller år. Se aktuell avgiftstabell.

Observera att avgiftsperioden för dagavgift är från kl 00.00 - 24.00. Om transport på avgiftsbelagd väg sker exempelvis kl 21.30 - 02.30, krävs betalning för två dagar.

Avgifterna betalas i SEK. Avgiftsbeloppen kan ändras varje årsskifte beroende på den svenska kronans växelkurs mot euro.

Vägavgiftstabell 2017 – högst tre axlar

Avgasklass

Vägavgift 1 dag

Vägavgift 1 vecka

Vägavgift 1 månad

Vägavgift 1 år

0

76

249

920

9 209

1

76

220

815

8 154

2 eller renare

76

191

719

7 194

 

Vägavgiftstabell 2017 – fyra axlar eller fler

Avgasklass

Vägavgift 1 dag

Vägavgift 1 vecka

Vägavgift 1 månad

Vägavgift 1 år

0

76

393

1 486

14 869

1

76

354

1 343

13 430

2 eller renare

76

316

1 199

11 991


Vägavgiftstabell 2014
Antal axlarAvgasklassVägavgift 1 dagVägavgift 1 vecka1 månad1 år
Högst tre0672208138 134
Högst tre1671947207 202
Högst tre2 eller renare671696356 354
Fyra eller fler0673471 31313 133
Fyra eller fler1673131 18611 862
Fyra eller fler2 eller renare672791 05910 591

Obetald vägavgift

Om en lastbil används trots att vägavgift inte är betald, kan polisman eller bilinspektör ta hand om fordonets registreringsskyltar och stoppa vidare färd. Dessutom kan förare och ägare dömas till böter eller fängelse.

Återbetalning

Eventuell återbetalning kan ske för avgift som betalats för år, månad, vecka eller dag. Skatteverket beslutar om återbetalning, men en ansökan om återbetalning ska skickas till AGES. Adress se nedan. Beloppet som betalas tillbaka beräknas på det antal dagar som återstår av avgiftsperioden, med början från den dag då ansökan kommer in till AGES. En avgift om 25 euro i administrationskostnader dras ifrån återbetalningsbeloppet.

Adressuppgifter                            

Skatteverket                                                 
Fordonsskatten                                            
S-701 87 Örebro                                          
Sverige                                                                                             

Tel nr: 0771-567 567, vänta på svar och välj telefonist.
Fax nr: +46 10 574 51 80                              
E-post: fordon@skatteverket.se

Från utlandet ringer du +46 8 564 851 60

AGES ETS GmbH
Berghausener Strasse 96
D-40764 Langenfeld
Germany

Phone +49 2173 3346-0
Fax + 49 2173-3346-111
E-Mail: info@ages.de

Skatteverket

Till toppen