På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Tonnageskatt

Tonnagebeskattning innebär att inkomsten från kvalificerad rederiverksamhet beräknas schablonmässigt utifrån fartygens nettodräktighet.

Tonnagebeskattning är frivilligt och företag som vill att rederiverksamheten ska tonnagebeskattas måste därför ansöka om detta.

Den schablonmässigt beräknade inkomsten beskattas med den gällande skattesatsen. Rederiverksamhet som är kvalificerad är bl.a. transport av gods och passagerare till sjöss med fartyg som har en bruttodräktighet om minst 100, har sin strategiska och ekonomiska ledning i Sverige och huvudsakligen används i internationell fart eller i inrikes fart i ett annat land. För att rederiverksamheten ska anses vara kvalificerad krävs vidare bl.a. att en viss andel av fartygen i företagets flotta är registrerade i ett register i en stat inom EU/EES.

Företag som vill att rederiverksamheten ska tonnagebeskattas, i stället för att beskattas konventionellt, ska ansöka om godkännande för tonnagebeskattning i förväg. Ett godkännande för tonnagebeskattning gäller tills vidare. Företaget kan som huvudregel lämna systemet tidigast efter tio beskattningsår.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast fem månader före ingången av det första beskattningsår som ansökan avser. För beskattningsår som börjar före den 1 april 2017 finns särskilda övergångsbestämmelser som innebär att sista ansökningsdatum är den 31 oktober 2016.

Du ansöker genom att fylla i och skicka in blanketten ”Ansökan om godkännande för tonnagebeskattning” SKV3810. Skicka blanketten till den adress som står på blanketten. Blanketten finns också på engelska.

Tänk på att du behöver lämna en ny preliminär inkomstdeklaration om du blir godkänd för tonnagebeskattning.

Har du frågor om tonnagebeskattning?

Storföretagsenhet Göteborg Jönköping svarar på frågor och handlägger ärenden som rör tonnagebeskattning. Har du frågor om tonnagebeskattning kan du mejla dem till storforetagsregionen@skatteverket.se. Ange att ärendet avser tonnagebeskattning. Vill du komma i kontakt med en handläggare, uppge ditt namn och telefonnummer i mejlet så ringer vi upp dig.

Skatteverket

Till toppen