På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Byråanstånd

Ni som i er näringsverksamhet hjälper fysiska personer och dödsbon med att upprätta inkomstdeklarationer, kan ansöka om att få ett så kallat byråanstånd.

Ett byråanstånd ger er rätt att lämna inkomstdeklarationer enligt en tidplan under tiden den 2 maj–15 juni. Det innebär att er arbetsbelastning sprids ut.

Fel i besluten om byråanstånd

På grund av tekniska problem har det blivit fel i besluten om byråanstånd. Du som har fått byråanstånd får lämna deklarationerna enligt den tidplan som du uppfyller villkoren för, oavsett vad det står i ditt beslut. Vi beklagar problemet och kommer att ta hänsyn till de här omständigheterna vid uppföljningen av byråanstånden.

Gör din ansökan snabbt och enkelt

I tjänsten Filöverföring kan du föra över filer till Skatteverket, bland annat en ansökan om byråanstånd. Det krävs att du har ett bokföringsprogram som kan skapa .sru-filer för att överföringen ska vara möjlig.

Från och med 2017 finns nya villkor för när ni får lämna inkomstdeklarationerna. Det kommer att finnas tre olika tidplaner. Om ni lämnar inkomstdeklarationerna elektroniskt får ni en generösare tidplan än om ni lämnar in pappersdeklarationer. Även en mycket liten mängd pappersdeklarationer gör att ni får den minst generösa tidplanen (tidplan 3). Lämnar ni ansökan i pappersform kommer ni också att få den minst generösa tidplanen.

Skatteverket tittar på tre saker när vi ska besluta vilken tidplan ni ska få:

  • Hur lämnar ni in huvudblanketterna?
  • Hur lämnar ni in övriga deklarationsbilagor?
  • Hur lämnar ni in ansökan om byråanstånd?

Elektronisk inlämning innebär att ni får de generösare tidplanerna.

Huvudblanketterna (Inkomstdeklaration 1) lämnas elektroniskt i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 (vilket kräver att ni är ombudsregistrerade för de ni hjälper).

Övriga deklarationsbilagor (t ex NE, NEA, K4) lämnas elektroniskt via e-tjänsten Filöverföring.

Ansökan om byråanstånd lämnas elektroniskt i e-tjänsten Filöverföring.

Tidplan 1 - Allt (även huvudblanketterna) lämnas elektroniskt

Datum

Andel inlämnade blanketter

15 juni

100 %

Tidplan 2 - Huvudblanketterna lämnas på papper. Allt annat (inklusive ansökan) lämnas elektroniskt

Datum

Andel inlämnade blanketter

31 maj

75 %

15 juni

25 %

Tidplan 3 - Något (utöver huvudblanketterna) lämnas på papper

Datum

Andel inlämnade blanketter

2 maj

50 %

15 maj

50 %

Så ansöker ni om byråanstånd

Ni måste lämna er ansökan om byråanstånd till Skatteverket senast den 2 maj. Ansökan gör ni enklast via e-tjänsten Filöverföring men det går även att lämna ansökan via blankett. Lämnar ni ansökan på papper behöver ni dock lämna deklarationerna enligt tidplan 3.

På ansökan ska ni ange hur många deklarationer som ska lämnas på papper och hur många som ska lämnas elektroniskt. Fyller ni i att någonting kommer att lämnas på papper får ni ett beslut enligt tidplan 3. Konkret innebär tidplan 3 att ni måste vara klara med hälften av kunders deklarationer den 2 maj och den andra hälften den 15 maj. (Tidplan 3 innebär också att era kunder får anstånd till den 15 maj.) På ansökan ska ni skriva in personnummer och namn avseende alla era kunder.

Ni kan bara ansöka om byråanstånd för fysiska personer och dödsbon. Juridiska personer (företag, föreningar och stiftelser) har olika deklarationstidpunkter. Därmed är arbetsbelastningen vad gäller dem redan utspridd. Det är därför inte möjligt att ansöka om byråanstånd för juridiska personer.

Ansökan – Anstånd enligt tidsplan (SKV 2604)

När Skatteverket beslutat om byråanstånd

Det är endast ni som ansöker om byråanståndet som underrättas om beslutet. Skatteverket underrättar alltså inte dem ni deklarerar för. Det är i slutändan alltid den deklarationsskyldige själv, alltså era kunder, som ansvarar för att deklarationen lämnas in i rätt tid.

De ni deklarerar för anses ha fått anstånd med att lämna deklaration till den sista dagen i er tidplan.  Det betyder till exempel att om er sista dag att deklarera enligt tidplanen är den 15 maj, har alla personer ni ansökt för fått anstånd med att lämna deklaration senast den 15 maj. Ni måste däremot lämna 50 % av deklarationerna den 2 maj och resterande 50 % senast den 15 maj.

Anståndet gäller endast för den som finns med i förteckningen. Om till exempel övriga familjemedlemmar vill ha anstånd måste även de ansöka.

Om ni inte följer den tidplan Skatteverket beslutat riskerar ni att inte få byråanstånd kommande år.

Momsdeklarationen

Byråanståndet ger också rätt att lämna momsdeklaration samt att betala den skatt som redovisas i momsdeklarationen, senast den 26 juni året efter beskattningsåret.

Den momsdeklaration som avses är den som lämnas per beskattningsår och som har deklarationsdag den 12 maj.

Skatteverket

Till toppen