På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Deklarera för en förening, en stiftelse eller ett registrerat trossamfund

En ideell förening, en stiftelse eller ett registrerat trossamfund ska deklarera varje år, även om föreningen är vilande. Ni ska lämna Inkomstdeklaration 3. Ni kan ansöka om att bli befriade från att deklarera om ni inte har några inkomster som ska beskattas. Ekonomiska föreningar ska i stället lämna Inkomstdeklaration 2.

När ska deklarationen lämnas in?

När ni ska lämna in deklarationen beror på vilket datum ert räkenskapsår slutar. Ert räkenskapsår står på deklarationens första sida. Vilket datum som gäller för er beror också på om ni skickar in bilagorna digitalt eller inte. Ni får deklarationen skickad till er i god tid innan det är dags att deklarera. 

Sista dag att lämna in inkomstdeklaration 3

Datum när räkenskapsåret slutar 2017
På papper
Digitalt
31 januari, 28 februari, 31 mars, 30 april
1 november 2017
1 december 2017
31 maj, 30 juni15 december 2017
15 januari 2018
31 juli, 31 augusti1 mars 2018
3 april 2018
30 september, 31 oktober, 30 november,
31 december
2 juli 2018
1 augusti 2018


Så skickar ni in deklarationen

Fyll i första sidan på inkomstdeklarationen och eventuellt en eller flera bilagor. På bilagan ser ni vilka uppgifter som ni ska fylla i på den första sidan.

Ni kan skicka in bilagorna till inkomstdeklarationen på två sätt. Antingen på papper eller digitalt via filöverföring. Den första sidan på Inkomstdeklaration 3 skickar ni alltid in på papper, eftersom den måste vara underskriven av en behörig firmatecknare. Adressen står på inkomstdeklarationens första sida.

Förutsättningar för att deklarationen ska räknas som digital

Ni måste ha ett bokföringsprogram som kan skapa .sru-filer för att ni ska kunna lämna bilagorna digitalt.

För att Inkomstdeklaration 3 ska räknas som digitalt inskickad krävs det att alla bilagor som ni ska fylla i lämnas digitalt. Deklarationens första sida skickar ni däremot alltid in på papper.

Ni som behöver lämna övriga upplysningar kan skicka in dem med mejl eller vanlig post. Deklarationen räknas ändå som digital om ovanstående förutsättningar är uppfyllda.

Så beskattas ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Ideella föreningar och registrerade trossamfund

Ideella föreningar och registrerade trossamfund ska betala skatt för inkomster från:

  • räntor
  • utdelningar
  • försäljning av fastigheter och värdepapper
  • uthyrning av fastighet
  • försäljning av varor eller tjänster.

Vissa av de här inkomsterna kan bli skattefria om föreningen uppfyller vissa villkor.  Inkomster som medlemsavgifter, gåvor och bidrag är oftast skattefria.

Stiftelser

Stiftelser ska betala skatt för inkomster från till exempel:

  • räntor
  • utdelningar
  • försäljning av fastigheter och värdepapper
  • uthyrning av fastighet
  • försäljning av varor eller tjänster.

Vissa av de här inkomsterna kan bli skattefria om stiftelsen uppfyller vissa villkor. Bidrag kan också bli skattefria. Gåvor beskattas inte.

Ansök om att bli befriade från att deklarera

Ni kan ansöka om att bli befriade från att deklarera, om ni inte ska beskattas utan bara ska lämna bilagan Särskild uppgift. Det gör ni på blanketten Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift (SKV 2501).

Befrielsen gäller i fem år. Ansökan ska vara hos Skatteverket senast fyra veckor innan sista dagen för att lämna in deklarationen.

Anmäl adressändring

Kom ihåg att meddela Skatteverket om föreningen byter adress.

Skatteverket

Till toppen