På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Utbildning

Du kan under vissa förutsättningar få avdrag i din näringsverksamhet för utgifter du har i samband med att du går en utbildning eller åker på studie- eller konferensresa.

Utbildningskostnader

Du kan få avdrag för dina utgifter om utbildningen

  • har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver och
  • den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper.

Du får inte avdrag för en utbildning som utökar din verksamhet eller som är en förutsättning för att kunna starta en verksamhet.

Inte avdrag för privata levnadskostnader

Du får inte avdrag för en utbildning om den har inslag av allmänt intresse som är av värde för dig på det personliga planet, även om den har betydelse för verksamheten. Du gör i det fallet en samlad bedömning av utbildningens syfte och innehåll samt vilken betydelse den har för verksamheten.

En grundutbildning räknas normalt som en privat levnadskostnad som du inte får avdrag för. En tandläkare får till exempel inte avdrag för sin utbildning för att bli tandläkare. Detta beror på att utbildningen är en förutsättning för att arbeta som tandläkare. Däremot kan tandläkaren få avdrag om hen behöver gå en utbildning för att lära sig använda plastmaterial istället för amalgam eftersom hen skulle kunna förlora patienter på att inte använda moderna material.

Exempel utbildningskostnader

Får avdrag

Redovisningskonsulten Ernst som driver en redovisningsfirma går en särskild utbildning för att kunna ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.  Ernst är medlem i ett förbund för redovisningskonsulter, för att vara medlem i förbundet måste man vara auktoriserad.

Ernst har stor praktisk erfarenhet som redovisningskonsult, men saknar den formella kompetensen i form av t.ex. högskoleutbildning som krävs för auktorisationen. Ett alternativ till högskoleutbildningen är att genomgå den aktuella utbildningen som är anordnad av det förbundet. 

Genom utbildningen får konsulten Ernst rätt att kalla sig för auktoriserad redovisningskonsult. Auktorisationen är nödvändig för att klara konkurrensen inom branschen och för att Ernst hade behövt dispens för att kvarstå som medlem utan auktorisationen.

Ernst får avdrag för utgiften för utbildningen eftersom att den har ett tydligt samband med den verksamhet som han redan bedriver. Den har varit till nytta för den av honom bedrivna verksamheten och innehåller inga inslag av personligt intresse.

Får inte avdrag

Nour driver en frisörsalong men undersöker möjligheten att utvidga kundkretsen. Hon bestämmer sig för att gå en utbildning för att bli nagelskulptör. Nu kan Nour få in en ny kundgrupp i sin salong då hon även erbjuder nagelskulptering.

Nour kan inte få avdrag för utgiften för utbildningen eftersom den inte är till nytta för den tidigare bedrivna frisörsverksamheten. Utbildningen är snarare en förutsättning för Nour att kunna erbjuda en ny tjänst vilket får ses som en utvidgning av den bedrivna verksamheten.

Studie- och konferensresor

För att du ska få avdrag för utgifter du har för studie- och konferensresa ska det

  • finnas ett samband mellan innehållet i studie- och konferensresan och näringsverksamhetens inriktning och
  • vara ekonomiskt motiverat.

Om det finns ett för stort inslag av nöje och rekreation i studie- och konferensresan kan du få avdrag för viss del eller inte alls.

Exempel studie- och konferensresor

Får inte avdrag

Bill och hans hustru Adele arrenderar en jordbruksfastighet på 110 hektar åker och redovisar en nettointäkt på 205 000 kronor. De enda djur de har är 13 höns. Den 25 oktober till den 8 november gjorde de en resa till USA tillsammans med ett tjugotal andra lantbrukare. Resans syfte var dels att få insyn i produktionsteknik och levnadsvillkor inom det amerikanska familjejordbruket dels att få inblick i det amerikanska samhällslivet. Den totala reskostnaden för Bill och Adele var 16 000 kronor.

Bill och Adele får inte avdrag för resekostnaderna trots att resan har vissa inslag av sådant, till exempel besök på olika jordbruk, som Bill och Adele kan ha nytta av i sin lantbruksverksamhet. Resan har inte haft ett sådant samband med verksamheten eller varit av sådan betydelse för deras inkomster i verksamheten som krävs för att få avdrag. Resekostnaderna anses därför inte vara driftskostnader för jordbruksfastigheten.

Skatteverket

Till toppen