På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Lokalkostnader – företag

Här kan du läsa vilka regler som gäller om du som bedriver enskild näringsverksamhet vill göra avdrag för lokalkostnader. Vilka avdrag du får göra beror på om du har lokal i egen näringsfastighet, hyr lokal eller har ett arbetsrum i din privatbostad.


Steg 2

Har lokal i egen näringsfastighet

Du får göra avdrag för alla driftskostnader i fastigheten om du äger en näringsfastighet och den används helt i din näringsverksamhet. Om du gör ändrings- eller förbättringsarbeten på denna fastighet får du göra avdrag antingen direkt (underhåll och reparation) eller som värdeminsknings­avdrag.

Detta avdrag gör du genom att du tar upp kostnaderna i din löpande bok­föring.

Steg 2

Hyr lokal

Om du hyr en lokal för din verksamhet får du dra av hyreskostnaden.

Om du betalar reparationer i denna lokal får du normalt dra av reparations­kostnaderna direkt, även om det innebär en förbättring av lokalen.

Detta avdrag gör du genom att du tar upp kostnaderna i din löpande bokföring.

Steg 2

Arbetar i egen privatbostad

Är arbetsrummet en särskild inrättad del av din bostad?

Vad som menas med särskilt inrättad del har utvecklats i praxis. Det innebär att du ska ha ett behov av ett arbetsrum och att rummet med hänsyn till läge, inredning eller användning inte kan användas som bostad.

Exempel: Inte särskilt inrättat rum.

Stella driver en bokföringsbyrå och använder ett av rummen i hennes trerumslägenhet som kontor. Rummet är möblerat med skrivbord, skåp och bokhyllor med mera och används bara som kontor.

Även om Stella har ett behov av arbetsrummet så anses det inte avskilt på ett sådant sätt att det inte längre ingår i bostadsutrymmena.

Rummet är inte heller inrett på ett sådant sätt att hon inte kunnat använda det för bostadsändamål. Hennes arbetsrum är inte en särskilt inrättad del av bostaden.

Avdrag om arbetsrummet inte är en särskilt inrättad del

Även om du inte uppfyller kravet på särskilt inrättad del av bostaden kan du få ett schablonavdrag. Du behöver då ha arbetat i bostaden minst 800 timmar på ett år.

Om du redan har en särskild lokal där du kan utföra arbetsuppgifterna kan du inte räkna tiden du arbetar hemma. Har du till exempel en verkstadslokal där du inte kan utföra administrativa arbetsuppgifter kan du räkna timmarna du lägger på administration hemma. Om du däremot har ett kontor i din verkstadslokal där du kan sköta din administration kan du inte räkna tiden för administration som du utför hemma.

När du räknar tiden räknas inte bara din egen tid. Ditt barns tid kan också räknas om barnet är över 16 år. Du får bara räkna din maka eller makes tid om ni driver verksamheten gemensamt.

Arbetar du i din bostad minst 800 timmar på ett år?

Steg 2

JA

Du kan göra schablonavdrag med 2 000 kronor om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig, din maka eller make. Har du arbetsrum i en bostadsrätt eller i en hyresrätt är schablonavdraget 4 000 kronor. I schablonavdraget ingår alla merkostnader för arbetsrum i bostaden, till exempel kostnader för värme, vatten och el.

Som maka eller make räknas

  • hustru
  • man
  • sambo som du har eller har haft gemensamma barn
  • sambo som du tidigare varit gift med
  • registrerad partner.
Steg 2

Nej

Om du inte har en särskilt inrättad del av din bostad och om du har arbetat mindre än 800 timmar hemma kan du inte få något avdrag.

Exempel: Särskilt inrättat rum

Jacob har en målarateljé i sin bostadsrätt där han bedriver konstnärsverksamhet. Ateljén ligger i ett rum som är helt avskilt från övriga rum i lägenheten och har egen ingång genom en dörr direkt från trapphuset.

Han har inrett rummet med skåp för material, ritnings- och akvarell­skåp, ett arbetsbord för färger, penslar med mera, ett större staffli, två arbetsstolar, en sittsoffa för besökande och en hylla för konst­litteratur.

Rummet har även installerats med särskilda lysrör för att få rätt belysning.

Nymålade oljemålmålningar står för torkning i flera dagar för att inte sprida målarlukt i resten av bostaden. Många av färgerna som Jacob använder är giftiga och arbetet måste därför ibland ske vid öppet fönster. Ateljén anses inte kunna användas för något annat än som målarverkstad och anses därför vara en särskilt inrättad del av bostaden. Övriga rum i lägenheten har egen ingång genom en dörr direkt från trapphuset.

Avdrag om arbetsrummet är en särskilt inrättad del

Är villkoren om särskilt inrättad del uppfyllda kan du få avdrag för skälig del av bostadskostnaden. Avdraget gör du under skattemässiga justeringar på NE-bilagan.

Avdrag för skälig del av bostadskostnaden

Enligt reglerna har du rätt till avdrag för skälig del av bostadskostnaden. För att bestämma det skäliga avdraget behöver du räkna ut hur stor del av dina totala kostnader som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Är till exempel uppvärmningen jämt fördelad över hela din bostad beräknar du avdraget utifrån hur stor del av den totala ytan som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Det vill säga om din bostad är 100 kvadratmeter och arbetsrummet 10 kvadratmeter blir ditt skäliga avdrag för värme 10 procent av den totala uppvärmningskostnaden. Har du till exempel inte något vatten indraget i arbetsrummet kan du inte göra något avdrag för vattenkostnader.

Om du bor i hyres- eller bostadsrättslägenhet beräknar du avdraget på den del av hyran eller avgiften till bostadsrättsföreningen som avser arbets­rummet.

Bor du i en villa får du inte göra avdrag för ränteutgifter i näringsverksam­heten utan det gör du i kapital enligt allmänna regler. Avdraget i närings­verksamheten begränsas till övriga kostnader för arbetsrummet som till exempel vatten, el och värme.

Om bostaden ägs av din maka eller make har du samma möjligheter till avdrag som denna skulle haft om hon eller han bedrev verksamheten. Det vill säga du kan då göra avdrag för skälig del av bostadskostnaden. Observera att ditt företag inte kan hyra ett rum av dig eller din make och dra av för hyran. Du får bara göra avdrag för är skälig del av bostadskostnaden.

Som maka eller make räknas

  • hustru
  • man
  • sambo som du har eller har haft gemensamma barn
  • sambo som du tidigare varit gift med
  • registrerad partner.

Särskild elmätare

Om rummet är särskilt inrättat och det finns en särskild elmätare får du göra avdrag för den elektricitet som förbrukas i näringsverksamheten. Har du ingen särskild elmätare gör du en skälig proportionering utifrån bostadens totala elkostnad.

Kostnad för renoveringar på privatbostadsfastighet

Du kan bara få avdrag i näringsverksamheten för renoveringar du gör på din privatbostad om de krävs för din näringsverksamhet och helt saknar samband med byggnadens allmänna funktion som privatbostad. Om du till exempel målar om hela husfasaden får du inte avdrag för den del av kostnaderna som hör till den särskilt inrättade delen som hör till närings­verksamheten. Du kan däremot få avdrag för särskilda installationer av till exempel el, vatten och ventilation som krävs i din näringsverksamhet och som saknas i din privatbostad.

Utgifter för reparation och underhåll som du gjort i samband med att du startade din näringsverksamhet i bostaden (till exempel målning, tapetsering och ny golvbeläggning) får du inte dra av eftersom reparations­behovet beror på att utrymmet använts för bostadsändamål och inte av att du bedrivit näringsverksamhet där tidigare. Du får bara avdrag för utgifter för reparation och underhåll som har orsakats av din bedrivna närings­verksam­het.

För att få avdrag krävs att rummet/lokalen är en särskilt inrättad del.

Exempel särskild installation

Charlie driver sin frisörsverksamhet i privatbostadens källare. Normala vatten- och avloppsinstallationer finns i källaren sedan tidigare men inte just i det utrymme som används som frisörsalong. Vatten och avlopp installeras därför i lokalen. Anledningen till att källarlokalen inte hade vatten och avlopp installerat tyder på att sådana installationer inte fyller någon funktion när lokalen används som bostad. Det här är då särskilda installationer som krävs för näringsverksamheten. Charlie får avdrag för utgifterna inklusive den del av utgifterna som avser rördragning med mera utanför själva verksamhetslokalen. En sådan rördragning är ju nödvändig för installationerna. Utgifterna ska periodiseras.

Skatteverket

Till toppen