På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Så fyller du i KU55 - exempel

Här hittar du exempel på hur KU55 ska fyllas i vid olika situationer, till exempel vid försäljning av en del av bostadsrätten eller när bostadsrätten har överlåtits eller förvärvats i flera steg.

Exempel 1 – gemensam försäljning

Kalle och Lisa har ägt bostadsrätt nr 1 i Brf Skatten med 50 procent vardera sedan köpet. De säljer bostadsrätten för sammanlagt 1 000 000 kronor. Inköpspriset var 700 000 kronor. De har lämnat kapitaltillskott för amorteringar av föreningens lån med sammanlagt 30 000 kronor.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Tabellen visar hur kontrolluppgiften ska fyllas i.

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 1

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Gemensamma uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-08-15

632

Överlåten andel

50

634

Överlåtelsepris

1 000 000

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

3 000

636

Kapitaltillskott

30 000

640

Förvärvsdatum

2010-03-01

643

Förvärvspris

700 000

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

1 000

Eftersom båda har köpt och sålt lika stor andel och har gemensamt inköpspris lämnas två identiska kontrolluppgifter för Kalle och Lisa.

Exempel 2 – försäljning av ensam ägare

Simon har varit ensam ägare till bostadsrätt nr 2 i Brf Nyproduktionen sedan köpet. Han säljer bostadsrätten för 950 000 kronor. Bostadsrätten var nyproducerad vid köpet och insatsen 700 000 kronor enligt upplåtelseavtalet. Han har lämnat kapitaltillskott för amorteringar av föreningens lån med sammanlagt
5 000 kronor.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Tabellen visar hur kontrolluppgiften ska fyllas i.

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 2

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-02-15

632

Överlåten andel

100

634

Överlåtelsepris

950 000

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

 

636

Kapitaltillskott

5 000

640

Förvärvsdatum

2011-05-01

643

Förvärvspris

700 000

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

 

Eftersom Simon har varit ensam ägare under hela innehavstiden markeras Individuella uppgifter vid fältkod 646.

Exempel 3 – försäljning av en del av bostadsrätten

Eva och Gustav äger en bostadsrätt med 50 procent vardera. De separerar och Gustav säljer sin andel till Eva för 500 000 kronor. De köpte bostadsrätten gemensamt för 700 000 kronor och har lämnat kapitaltillskott för amorteringar med 30 000 kronor. Innestående medel på reparationsfonden var 3 000 kronor vid försäljningen och 1 000 kronor vid förvärvet.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Tabellen visar hur kontrolluppgiften ska fyllas i.

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 3

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-07-01

632

Överlåten andel

50

634

Överlåtelsepris

500 000

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

1 500

636

Kapitaltillskott

15 000

640

Förvärvsdatum

2007-10-01

643

Förvärvspris

350 000

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

500

Eftersom enbart Gustav säljer sin andel lämnas en kontrolluppgift med Gustavs personliga uppgifter. Individuella uppgifter markeras alltså vid fältkod 646. Förvärvspriset beräknas till 350 000 kronor (700 000 * 50 procent), kapitaltillskotten till 15 000 kronor (30 000 * 50 procent) och medel på reparationsfonden till 1 500 kronor (3 000 * 50 procent) respektive 500 kronor
(1 000 * 50 procent).

Exempel 4 – gemensam försäljning som föregås av köp i flera steg

Alfons och Frida har sålt en lägenhet gemensamt för 1 600 000 kronor. Vid försäljningen äger Alfons 75 procent och Frida 25 procent av lägenheten. De köpte först 25 procent vardera av Alfons moster för sammanlagt 500 000 kronor under 2008.

År 2010 fick Alfons köpa resterande 50 procent av sin moster för 600 000 kronor (= 75 procent). Under 2008 till 2010 lämnades kapitaltillskott för amorteringar till bostadsföretaget med 12 000 kronor, och mellan 2010 och 2016 med 30 000 kronor för hela lägenheten. Det fanns varken medel i reparationsfonden vid köpet eller försäljningen.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Eftersom Alfons och Frida har olika inköpspris på grund av delförvärven går det inte att lämna uppgifter som är gemensamma för delägarna, utan här lämnas personliga uppgifter för både Alfons och Frida.

Tabellerna visar hur kontrolluppgiften ska fyllas i för Alfons respektive Frida. 

Alfons kontrolluppgift fylls i så här:

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 4

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-05-01

632

Överlåten andel

75

634

Överlåtelsepris

1 200 000

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

 

636

Kapitaltillskott

25 500

640

Förvärvsdatum

2008-06-30

643

Förvärvspris

850 000

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

 

Överlåtelsepris: 1 200 000 kronor (1 600 000 * 75 procent).

Förvärvspris: 250 000 (500 000/2) + 600 000 = 850 000 kronor .

Kapitaltillskott: Hälften av kapitaltillskotten mellan åren 2008 och 2010 är Alfons och Fridas del (12 000/2 = 6 000 kronor) och hälften av denna del är Alfons
(6 000/2 = 3 000)). 3 000 + 22 500 (30 000 * 75 procent) = 25 500 kronor.

Tidpunkten för förvärvet ska vara 2008 (första förvärvet).

Fridas kontrolluppgift fylls i så här:

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 4

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-05-01

632

Överlåten andel

25

634

Överlåtelsepris

400 000

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

 

636

Kapitaltillskott

10 500

640

Förvärvsdatum

2008-06-30

643

Förvärvspris

250 000

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

 

Överlåtelsepris: 400 000 kronor (1 600 000 * 25 procent).

Förvärvspris: 250 000 kronor (500 000/2).

Kapitaltillskott: Hälften av kapitaltillskotten mellan åren 2008 och 2010 är Alfons och Fridas del (12 000/2 = 6 000 kronor) och hälften av denna del är Fridas
(6 000/2 = 3 000). 3 000 +   7 500 (30 000 x 25 procent) = 10 500 kronor.

Tidpunkten för förvärvet ska vara 2008.

Exempel 5 – gemensam försäljning där ena delägaren ursprungligen har ägt 100 procent och sedan har sålt 50 procent till den andra delägaren

Lukas ägde ursprungligen 100 procent av en bostadsrätt som han köpte för
800 000 kronor. Han flyttar ihop med Hedvig som får köpa halva bostadsrätten av honom för marknadsvärdet 500 000 kronor (1 000 000 * 50 procent). Fram till Hedvigs köp har han lämnat kapitaltillskott med 3 000 kronor. I slutet av samma år säljer de bostadsrätten gemensamt för 1 100 000 kronor. Under den tid som Hedvig är delägare lämnar de kapitaltillskott med 600 kronor.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Två kontrolluppgifter ska upprättas för Lukas, eftersom har gjort två försäljningar under samma år. Båda ska innehålla personliga uppgifter. Vid den första försäljningen överlåter han bara en del av bostadsrätten och vid den andra, gemensamma försäljningen, har han och Hedvig olika inköpspris. Därför måste en individuell kontrolluppgift upprättas även för Hedvig.

För den första sålda hälften, ska Lukas kontrolluppgift fyllas i så här:

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 5

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-01-15

632

Överlåten andel

50

634

Överlåtelsepris

500 000

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

 

636

Kapitaltillskott

1 500

640

Förvärvsdatum

2012-07-01

643

Förvärvspris

400 000

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

 

Överlåtelsepris: 500 000 kronor.

Inköpspris: 400 000 kronor (800 000/2).

Kapitaltillskott: 1 500 kronor (3 000/2).

För den andra sålda hälften (den gemensamma försäljningen), ska Lukas kontrolluppgift fyllas i så här:

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 5

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-12-15

632

Överlåten andel

50

634

Överlåtelsepris

550 000

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

 

636

Kapitaltillskott

1 800

640

Förvärvsdatum

2012-07-01

643

Förvärvspris

400 000

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

 

Överlåtelsepris: 550 000 kronor (1 100 000/2).

Inköpspris: 400 000 kronor (800 000/2).

Kapitaltillskott: 1 800 kronor (3 000/2 + 600/2).

Hedvigs kontrolluppgift fylls i så här:

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 5

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-12-15

632

Överlåten andel

50

634

Överlåtelsepris

550 000

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

 

636

Kapitaltillskott

300

640

Förvärvsdatum

2016-01-15

643

Förvärvspris

500 000

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

 

Överlåtelsepris: 550 000 kronor (1 100 000/2).

Inköpspris: 500 000 kronor.

Kapitaltillskott: 300 kronor (600/2).

Exempel 6 – gåva och efterföljande försäljning (även hur man fyller i kontrolluppgiften för en begränsat skattskyldig person)

Linda och Felix har fått hälften var av en bostadsrätt i gåva av sin mamma Kajsa i början av 2016. Linda säljer sin andel av bostadsrätten (50 procent) till Felix för 400 000 kronor under slutet av året. Kajsa köpte bostadsrätten år 2007 för
200 000 kronor och har lämnat ett kapitaltillskott för ett tillbyggnadsarbete på
25 000 kronor under sin innehavstid. Det saknas medel i reparationsfonden såväl vid Kajsas köp som vid Lindas försäljning. Kajsa är numera bosatt i Spanien. Kajsa fick uppskov med beskattning av vinst när hon köpte bostadsrätten 2007.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Tabellerna visar hur kontrolluppgiften ska fyllas i för Linda respektive Kajsa.

Lindas kontrolluppgift fylls i så här:

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 6

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-11-15

632

Överlåten andel

50

634

Överlåtelsepris

400 000

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

 

636

Kapitaltillskott

12 500

640

Förvärvsdatum

2007-07-01

642

Förvärvet har helt eller delvis skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande

Markering

643

Förvärvspris

100 000

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

 

Linda har endast sålt en del av bostadsrätten. Därför ska hennes personliga uppgifter fyllas i på kontrolluppgiften. Eftersom Linda har fått sin andel av bostadsrätten i gåva av sin mamma Kajsa inträder hon i Kajsas skattemässiga situation. Hon övertar hälften av Kajsas förvärvspris, alltså 100 000 kronor
(200 000/2) och hälften av de kapitaltillskott som Kajsa har lämnat till bostadsrättsföreningen under sin innehavstid, 12 500 kronor (25 000/2). Tidpunkten för förvärvet ska vara 2007 (Kajsas förvärvsår) samtidigt som fältkod 642 markeras på grund av att bostadsrätten är förvärvad genom gåva.

Kajsas kontrolluppgift fylls i så här:

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 6

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-02-01

632

Överlåten andel

100

633

Överlåtelsen har skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande

Markering

634

Överlåtelsepris

 

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

 

636

Kapitaltillskott

 

640

Förvärvsdatum

2007-07-01

643

Förvärvspris

 

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

 

252

Utländsk skatteregistreringsnummer (TIN)

X1234567L

076

Landskod

ES

Kontrolluppgift ska lämnas för mamma Kajsa eftersom hon har överlåtit bostadsrätten genom gåva. Fältkod 633 markeras på kontrolluppgiften. Några belopp ska inte fyllas i. De belopp som skulle ha tagits upp på Kajsas kontrolluppgift om hon hade sålt bostadsrätten i stället för gett bort den vid gåvotillfället, överförs till Linda och Felix (kontinuitetsprincipen – jämför Lindas kontrolluppgift).

Kajsas uppskovsbelopp ska beskattas hos henne eftersom hon överlåter bostadsrätten i gåva. Kontrolluppgiften om gåvan innebär att Skatteverket kan lämna en upplysning på specifikationen till Kajsas inkomstdeklaration om att uppskovsbeloppet ska beskattas.

Kajsa är bosatt i Spanien och begränsat skattskyldig i Sverige. Kajsas utländska skatteregistreringsnummer/TIN (Tax Identification Number) och numrets landskod ska därför anges på kontrolluppgiften. När du lämnar kontrolluppgiften elektroniskt i Skatteverkets e-tjänst kan du välja rätt landskod.

Mer information om TIM-nummer

Exempel 7 – försäljning efter tidigare bodelning vid skilsmässa med bodelningslikvid

Robert och Kristina köpte en bostadsrätt gemensamt för 650 000 kronor år 2006 och ägde 50 procent vardera fram till att de gör en bodelning på grund av skilsmässa i början av 2016. Kristina förvärvar Roberts del och betalar i samband med detta en bodelningslikvid på 150 000 kronor till honom. Kristina vill dock inte bo kvar utan säljer hela bostadsrätten i slutet av 2016 för 1 500 000 kronor. Fram till Kristinas förvärv hade de lämnat kapitaltillskott på 40 000 kr. Därefter har Kristina inte lämnat några alls. Det fanns 3 000 kronor i reparationsfonden vid köpet och 2 000 kronor vid Kristinas försäljning.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Tabellerna visar hur kontrolluppgiften ska fyllas i för Robert respektive Kristina.

Roberts kontrolluppgift fylls i så här:

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 7

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-01-31

632

Överlåten andel

50

633

Överlåtelsen har skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande

Markering

634

Överlåtelsepris

 

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

 

636

Kapitaltillskott

 

640

Förvärvsdatum

2006-04-01

643

Förvärvspris

 

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

 

För Robert lämnas en kontrolluppgift om överlåtelse genom bodelning. Uppgifterna är personliga. Fältkod 633 markeras. Några belopp ska inte fyllas i. De belopp som skulle ha tagits upp på Roberts kontrolluppgift om han hade sålt bostadsrätten i vid bodelningstillfället överförs till Kristina (kontinuitetsprincipen – jämför Kristinas kontrolluppgift).

Kristinas kontrolluppgift fylls i så här:

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 7

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-12-13

632

Överlåten andel

 

634

Överlåtelsepris

1 500 000

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

2 000

636

Kapitaltillskott

40 000

640

Förvärvsdatum

2006-04-01

642

Förvärvet har helt eller delvis skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande

Markering

643

Förvärvspris

650 000

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

3 000

I och med att Kristina tar över Roberts del genom bodelning träder hon in i hans skattemässiga situation och tar över hans andel av förvärvspriset från 2006. Bodelningslikviden räknas inte som köpeskilling och får inte tas med på kontrolluppgiften. Kristina tillgodoräknas de kapitaltillskott som Robert har lämnat, liksom de medel som fanns i reparationsfonden vid köpet. Eftersom förvärvet har skett genom bodelning anges tidpunkten för förvärvet som år 2006. Uppgifterna i kontrolluppgiften ska vara personliga.

Exempel 8 – försäljning av oäkta bostadsrätt

Harry har sålt en bostadsrätt i en bostadsrättsförening som är oäkta den 1 januari försäljningsåret på grund av att föreningen har många uthyrda lokaler. Harry har köpt den för 1 200 000 kronor och sålt den för 1 800 000 kronor. Han har lämnat ett kapitaltillskott på 10 000 kronor till föreningen under sin innehavstid. Tillskottet har lämnats utan villkor om återbetalning till Harry, och det har behandlats som ett kapitaltillskott i föreningens redovisning och ökat det egna kapitalet.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Tabellen visar hur kontrolluppgiften ska fyllas i.

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 8

638

Bostadsföretaget var oäkta (inte privatbostadsföretag) vid ingången av inkomståret

Markering

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-10-18

632

Överlåten andel

 

634

Överlåtelsepris

1 800 000

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

 

636

Kapitaltillskott

10 000

640

Förvärvsdatum

2012-02-01

643

Förvärvspris

1 200 000

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

 

Fältkod 638 markeras eftersom föreningen var oäkta den 1 januari inkomståret.  Kapitaltillskottet har lämnats på ett sådant sätt att det får dras av i Harrys vinstberäkning på blankett K12. Därför ska kapitaltillskottet fyllas i vid fältkod 636.

Exempel 9 – anskaffningsutgift och inre reparationsfond vid delförvärv och delförsäljning

Klara har köpt en bostadsrätt tillsammans med sin pappa den 2 januari 2013 för
1 000 000 kronor. Hon har förvärvat 75 procent av lägenheten och han
25 procent. Vid förvärvet finns det sammanlagt 400 kronor i den inre reparationsfonden. Den 2 januari 2016 säljer Klara 25 procent av bostadsrätten till sin pojkvän för 300 000 kronor. Den 5 december 2016 säljer Klaras pappa sina
25 procent till Klara för 300 000 kronor. Lägenhetens marknadsvärde har varit
ca 1 200 000 kronor under 2016. Slutligen säljer Klara och pojkvännen lägenheten den 30 december 2016 för 1 250 000 kronor. Bostadsrättsföreningen har gjort avsättningar till reparationsfonden under åren 2013-2015 och lägenhetens andel av dessa är 400 kronor per år (= 1 200 kronor). Under 2016 utnyttjar ägarna
800 kronor av lägenhetens behållning i fonden (1 600 kr), det vill säga 800 kronor finns kvar i fonden vid försäljningen den 30 december.

Andel av anskaffningsutgiften och inre reparationsfonden

Tabellerna visar Klaras, pojkvännens respektive pappas andel av anskaffningsutgiften och inre reparationsfonden.

Så här ser Klaras andel av anskaffningsutgiften och inre reparationsfonden ut:

Tidpunkt

Avser

Ägar­andel i % +/-

Ägar­andel i % Summa

An­skaffnings­utgift +/-

An­skaffnings­utgift Summa

Inre R-fond vid förvärv +/-

Inre R-fond vid förvärv Summa

2013‑01‑02

Köp

75

75

750 000

750 000

300

300

2013

R-fond

 

75

 

 

 

 

2014

R-fond

 

75

 

 

 

 

2015

R-fond

 

75

 

 

 

 

2016‑01‑02

Förs

-25

50

-250 000

500 000

-100

200

2016

R-fond

 

50

 

 

 

 

2016‑12‑05

Köp

25

75

300 000

800 000

200

400

2016‑12‑30

Förs

-75

0

-800 000

0

-400

0

 

Tidpunkt

Avser

Ägar­andel i % +/-

Ägar­andel i % Summa

Av­sätt­ning till R-fond hela BR +/-

Av­sätt­ning till R-fond hela BR Summa

Av­sätt­ning till R-fond för andelen +/-

Av­sätt­ning till R-fond för andelen Summa

2013‑01‑02

Köp

75

75

400

400

300

300

2013

R-fond

 

75

400

800

300

600

2014

R-fond

 

75

400

1200

300

900

2015

R-fond

 

75

400

1600

300

1200

2016‑01‑02

Förs

-25

50

 

1600

- 400

800

2016

R-fond

 

50

-800

800

- 400

400

2016‑12‑05

Köp

25

75

 

800

200

600

2016‑12‑30

Förs

-75

0

 

800

- 600

0

Så här ser pojkvännens andel av anskaffningsutgiften och inre reparationsfonden ut:

Tidpunkt

Avser

Ägar­andel i % +/-

Ägar­andel i % Summa

An­­skaffnings­utgift +/-

An­skaffnings­utgift Summa

Inre R-fond vid förvärv +/-

Inre R-fond vid förvärv Summa

2016‑01‑02

Köp

25

25

300 000

300 000

400

400

2016

R-fond

 

25

 

 

 

400

2016‑12‑30

Förs

-25

0

-300 000

0

-400

0

 

Tidpunkt

Avser

Ägar-andel i % +/-

Ägar-andel i % Summa

Av­sättning till R-fond hela BR +/-

Av­sättning till R-fond hela BR Summa

Av­sättning till R-fond för andelen +/-

Av­sättning till R-fond för andelen Summa

2016‑01‑02

Köp

25

25

 

1 600

400

400

2016

R-fond

 

25

-800

800

-200

200

2016‑12‑30

Förs

-25

0

 

800

-200

0

 Så här ser pappans andel av anskaffningsutgiften och inre reparationsfonden ut:

Tidpunkt

Avser

Ägar­andel i % +/-

Ägar­andel i % Summa

An­skaffnings­utgift +/-

An­skaffnings­utgift Summa

Inre R-fond vid förvärv +/-

Inre R-fond vid för­värv Summa

2013‑01‑02

Köp

25

25

250 000

250 000

100

100

2013

R-fond

 

25

 

 

 

100

2014

R-fond

 

25

 

 

 

100

2015

R-fond

 

25

 

 

 

100

2016

R-fond

 

25

 

 

 

100

2016‑12‑05

Förs

-25

0

-250 000

0

-100

0

 

Tidpunkt

Avser

Ägar­andel i % +/-

Ägar­andel i % Summa

Av­sättning till R-fond hela BR +/-

Av­sättning till R-fond hela BR Summa

Av­sättning till R-fond för andelen +/-

Av­sättning till R-fond för andelen Summa

2013‑01‑02

Köp

25

25

 

400

100

100

2013

R-fond

 

25

400

800

100

200

2014

R-fond

 

25

400

1200

100

300

2015

R-fond

 

25

400

1600

100

400

2016

R-fond

 

25

-800

800

-200

200

2016‑12‑05

Förs

-25

0

 

800

-200

0

 

Säljarna har gjort delförvärv, delförsäljningar och har olika förvärvspris. Därför ska kontrolluppgifterna innehålla personliga uppgifter.

Klara har gjort två försäljningar under 2016. Då lämnas en kontrolluppgifter för varje försäljning. Förvärvspriset blir 250 000 kronor vid den första försäljningen, 25 procent av lägenheten, till pojkvännen (750 000 * 0,25/0,75). De 500 000 kronor som blir kvar tar hon med till nästa försäljning och lägger ihop med 300 000 kr, alltså förvärvspriset för de 25 procent av lägenheten som hon köper av sin pappa (= 800 000 kronor).

När säljarna räknar ut vinsten vid försäljningarna på blankett K6 ska avsättningen till den inre reparationsfonden vid köpet minska inköpspriset (= en pluspost på blankett K6). Den inre reparationsfonden vid försäljningen ska dras bort från försäljningspriset (= en minuspost på blankett K6). Hela bostadrättens andel av avsättningarna till den inre reparationsfonden har delats upp på respektive ägarandel ovan.

Hur ska kontrolluppgiften fyllas i?

Tabellen visar hur Klaras kontrolluppgifter ska fyllas i. Övriga säljares kontrolluppgifter tas inte med.

Klaras kontrolluppgifter fylls i så här:

 

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 9

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-01-02

632

Överlåten andel

25

634

Överlåtelsepris

300 000

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

400

636

Kapitaltillskott

 

640

Förvärvsdatum

2013-01-02

643

Förvärvspris

250 000

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

100

 

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

2

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 9

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-12-30

632

Överlåten andel

75

634

Överlåtelsepris

937 500

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

600

636

Kapitaltillskott

 

640

Förvärvsdatum

2013-01-02

643

Förvärvspris

800 000

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

400

 

Exempel 10 – anskaffningsutgift, inre reparationsfond och kapitaltillskott vid överlåtelse genom gåva (gäller även vid arv, testamente och bodelning) och därefter försäljning

Rune äger en bostadsrätt som han bor i tillsammans med sin son Andreas. Rune köpte den för 300 000 kronor 1990. Han bestämmer sig för att flytta och överlåta 80 procent av bostadsrätten i gåva till sin son Andreas. När Rune förvärvade bostadsrätten fanns det 600 kronor i den inre reparationsfonden. Gåvan fullbordades den 3 mars 2016 och Andreas antogs som medlem i bostadsrättsföreningen. Då fanns det 2 000 kronor i reparationsfonden. Rune har gjort kapitaltillskott med 16 000 kronor under sin innehavstid fram till den 3 mars 2016. Dessa har använts till amorteringar av föreningens lån. Den 10 juni säljer Rune resterande 20 procent till Andreas för marknadsvärdet 300 000 kronor. Andreas får jobb på en annan ort och säljer bostadsrätten redan den 15 december 2016 för 1 575 000 kronor.

Anskaffningsutgift, andel av inre reparationsfond och kapitaltillskott

Tabellerna visar anskaffningsutgift, andel av inre reparationsfond och kapitalskott för Rune respektive Andreas.

Så här ser Runes anskaffningsutgift, andel av inre reparationsfond och kapitaltillskott ut:

Tidpunkt

Avser

Ägar­andel i % +/-

Ägar­andel i % Summa

An­skaffnings­utgift +/-

An­skaffnings­utgift Summa

Inre R-fond vid förvärv +/-

Inre R-fond vid för­värv Summa

1990‑05‑05

Köp

100

100

300 000

300 000

600

600

1990‑05‑06 till 2016‑03‑02

R-fond/ K-tillskott

 

100

 

 

 

 

2016‑03‑03

Gåva

-80

20

-240 000

60 000

-480

120

2016‑06‑10

Förs

-20

0

-60 000

0

-120

0

 

Tidpunkt

Avser

Ägar­andel i % +/-

Ägar­andel i % Summa

Av­sättning till R-fond hela BR +/-

Av­sättning till R-fond hela BR Summa

Av­sättning till R-fond för andelen +/-

Av­sättning till R-fond för andelen Summa

1990‑05‑05

Köp

100

100

600

600

600

600

1990‑05‑06 till 2016‑03‑02

R-fond/ K-tillskott

 

100

1 400

2 000

1 400

2 000

2016‑03‑03

Gåva

-80

20

 

2 000

-1 600

400

2016‑06‑10

Förs

-20

0

 

2 000

-400

0

Tidpunkt

Avser

Ägar­andel i % +/-

Ägar­andel i %
Summa

Kapital­tillskott +/-

Kapital­tillskott Summa

1990‑05‑05

Köp

100

100

 

 

1990‑05‑06 till 2016‑03‑02

R-fond/ K-tillskott

 

100

16 000

16 000

2016‑03‑03

Gåva

-80

20

-12 800

3 200

2016‑06‑10

Förs

-20

0

-3 200

0

 Så här ser Andreas anskaffningsutgift, andel av inre reparationsfond och kapitaltillskott ut:

Tidpunkt

Avser

Ägar­andel i % +/-

Ägar­andel i % Summa

An­skaffnings­utgift +/-

Anskaffnings­utgift Summa

Inre R-fond vid förvärv +/-

Inre R-fond vid förvärv Summa

2016‑03‑03

Gåva

80

80

240 000

240 000

480

480

2016‑06‑10

Köp

20

100

300 000

540 000

400

880

2016‑12‑15

Förs

-100

0

-540 000

0

-880

0

 

Tidpunkt

Avser

Ägar­andel i % +/-

Ägar­andel i % Summa

Av­sättning till R-fond hela BR +/-

Av­sättning till R-fond hela BR Summa

Av­sättning till R-fond för andelen +/-

Av­sättning till R-fond för andelen Summa

2016‑03‑03

Gåva

80

80

 

2 000

1 600

1 600

2016‑06‑10

Köp

20

100

 

2 000

400

2 000

2016‑12‑15

Förs

-100

0

 

2 000

-2 000

0

 

Tidpunkt

Avser

Ägar­andel i % +/-

Ägar­andel i % Summa

Kapital­tillskott +/-

Kapitaltillskott Summa

2016‑03‑03

Gåva

80

80

12 800

12 800

2016‑06‑10

Köp

20

100

 

12 800

2016‑12‑15

Förs

-100

0

-12 800

0

 

Hur ska kontrolluppgifterna fyllas i?

Rune har gjort två delöverlåtelser under 2016 och Andreas är ensam säljare. Därför lämnas personliga uppgifter på kontrolluppgifterna för såväl Rune som Andreas.

Eftersom Rune har gjort två överlåtelser under 2016 lämnas en kontrolluppgift för varje överlåtelse. En benefik överlåtelse, alltså gåva, arv, testamente eller bodelning, innebär att mottagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation vid överlåtelsetidpunkten. Med detta menas att den delen av överlåtarens

  • anskaffningsutgift,
  • behållning i den inre reparationsfonden vid förvärvet,
  • behållning i den inre reparationsfonden vid överlåtelsen, och
  • kapitaltillskott gjorda fram till överlåtelsen

som motsvarar den överlåtna andelen av bostadsrätten, övergår till mottagaren i samband med överlåtelsen.

Mottagarens förvärvsdatum = överlåtarens datum för köp av bostadsrätten (första köp om det har gjorts flera förvärv).

Tabellerna visar hur kontrolluppgifterna ska fyllas i för Rune respektive Andreas.

Runes kontrolluppgifter fylls i så här:

 

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 10

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-03-03

632

Överlåten andel

80

633

Överlåtelsen har skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande

Markering

634

Överlåtelsepris

 

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

 

636

Kapitaltillskott

 

640

Förvärvsdatum

1990-05-05

643

Förvärvspris

 

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

 

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

2

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 10

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-06-10

632

Överlåten andel

20

633

Överlåtelsen har skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande

 

634

Överlåtelsepris

300 000

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

400

636

Kapitaltillskott

3 200

640

Förvärvsdatum

1990-05-05

643

Förvärvspris

60 000

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

120

Andreas kontrolluppgift fylls i så här:

 

Fältkod

Namn på fältet

Ifyllnad/markering

570

Specifikationsnummer

1

630

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning

Nr 10

646

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella

Individuella uppgifter markeras

631

Överlåtelsedatum

2016-12-15

632

Överlåten andel

100

634

Överlåtelsepris

1 575 000

635

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen

2 000

636

Kapitaltillskott

12 800

640

Förvärvsdatum

1990-05-05

642

Förvärvet har helt eller delvis skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande

Markering

643

Förvärvspris

540 000

644

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet

880

Skatteverket

Till toppen