startsida

Föreningar

Moms i samfällighetsförening

Din samfällighetsförening ska vara momsregistrerad om den uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen.

Bli deklarationsombud

Som deklarationsombud hittar du föreningens, stiftelsens eller trossamfundets inkomstdeklarationer på Mina sidor. Där kan du exempelvis svara på eventuella frågor från oss.

Ny regel för tillfälligt anställda

Under vissa förutsättningar kan du som arbetsgivare betala ut skattefritt traktamente och reseersättning. Det gäller till exempel ersättning till domare, idrottsutövare och föreläsare.

Deklarera för en förening