På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

startsida

Skatteverkets skrivelse 040331

Dnr. 130-281559-04/113

Beskattning av vinst på utländskt lotteri – rättslig styrning

Bestämmelsen i 42 kap. 25 § IL kan inte tillämpas på lotterivinster från EU/EES-land, dvs. sådana lotterivinster ska inte beskattas.

EG-domstolen har i mål C-42/02, Lindman, meddelad den 13 november 2003, förklarat att artikel 49 EG utgör hinder mot att ett medlemsland inkomstbeskattar vinster från lotterier som anordnats i andra medlemsstater när man samtidigt inte inkomstbeskattar vinster från inhemska lotterier.

Innebörden av domen för svenskt vidkommande är att bestämmelsen i 42 kap. 25 § IL inte kan tillämpas på lotterivinster från EU/EES-land, dvs. sådana lotterivinster ska inte beskattas. Bestämmelsen i 42 kap. 25 § IL är f.n. föremål för översyn på Finansdepartementet och ett förslag till lagändring väntas under våren.

I avvaktan på en uttrycklig lagändring ska regionerna - för en enhetlig rättstillämpning – behandla eventuella överklaganden och förfrågningar utifrån följande ställningstaganden:

Vad är definitionen på ”utländskt lotteri”?

Begreppet ”lotteri” definieras i 3 § lotterilagen (1994:1000). Med lotteri avses en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få. Till lotteri hänförs lottning, gissning, vadhållning, och liknande förfaranden, marknads- och tivolinöjen, bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande spel. Uppräkningen är exemplifierande och oberoende av vilken teknik som används. Rena skicklighetsspel som biljard, bridge och schack omfattas inte.

”Utländskt lotteri” får definieras som utländsk motsvarigheter till vad som är lotteri enligt 3 § lotterilagen, dvs. utländska trav- och tipsvinster, pokerspelsvinster etc. är att anses som vinster på ”utländskt lotteri”.

Vilka är förutsättningarna för att ett lotteri ska anses ha ”anordnats” i ett EU/EES-land?

Lotteriet ska tillhandahållas av en fysisk person bosatt i EU/EES-land eller av en utländsk juridisk person hemmahörande i ett EU/EES-land. I praktiken torde det i de allra flesta fall vara fråga om spelvinster över Internet hos etablerade utländska spelbolag, s.k. bookmakers. Det faktum att spel hos en utländsk bookmaker rent tekniskt sker över en server som fysiskt är placerad utanför EU/EES-området innebär inte annan bedömning än att det är fråga om ett utländskt lotteri arrangerat i ett EU/EES-land.

Hur långt tillbaka i tiden kan taxeringarna ändras?

I praktiken torde med hjälp av resningsinstitutet (37 b § förvaltningsprocesslagen) ändring kunna göras så långt tillbaka som t.o.m. inkomståret 1994. I och med att EES-avtalet trädde i kraft den 1 januari 1994 och de berörda länderna genom associeringsavtal ingick ett nära ekonomiskt samarbete med EU kan också de fyra friheterna åberopas, jfr mål C-162/00 Land Nordrhein-Westfalen mot Beata Pokrzeptowicz-Meyer.

Skatteverkets skrivelse 040331 Dnr. 130-281559-04/113
Skatteverket

Till toppen