På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Utveckling av digitala tjänster

Skatteverkets digitala agenda innehåller våra mål och ambitionsnivå när det gäller den digital utveckling fram till 2020.

Ett av våra viktigaste mål är att vi tillsammans med programvaruutvecklare och andra myndigheter, ska förenkla för företag och privatpersoner.

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler.

Digital agenda

Tillsammans med andra digitaliserar vi
Sverige. Vi vill att du som privatperson eller företagare ska uppleva våra tjänster som enkla, intuitiva och individanpassade. Vi vill även använda digitala möjligheter för att förebygga fel och motverka fusk och brott.

Skatteverket håller just nu på att utveckla ett öppet API för CSR– förfrågan (tillgång till Centrala Skatteregistret).

Nu pågår ett samarbete med programvaruleverantörer för att bygga framtidens lönesystem. Samarbete sker även med deklarationslämnare för att ta fram tjänster för inlämning av arbetsgivardeklaration.


Hjälp oss att utveckla framtidens digitala tjänster

Var med och forma våra nya tjänster och skapa utveckling tillsammans med oss. Mejla utveckla@skatteverket.se om du har frågor, synpunkter eller något annat du vill dela med dig av gällande framtidens digitala tjänster.

Samverkan med programvaruleverantörer

Torsdagen den 27 april bjöd Skatteverket in till samtal om digitala tjänster och öppna API:er. Målgruppen för dagen var programvaruutvecklare och användare av framtidens lönesystem.  Ett 20-tal företag var representerade liksom  några av Skatteverkets verksamhetsutvecklare och sakkunniga på området.

Bengt Larsten, verksamhetsutvecklare på Skatteverket hälsade välkommen. Jan Sjösten, strateg på Skatteverket presenterade Skatteverkets digitala agenda varpå deltagarna bjöds på några av våra viktigaste insikter inom området öppna API:er. Därefter ombads deltagarna i workshopformat beskriva sina behov och önskemål inom området.

Under eftermiddagen diskuterades främst fyra områden; CSR – förfrågan (som innebär tillgång till Centrala Skatteregistret), kommande lagändring kring arbetsgivardeklaration, utvecklarportal och önskemål om framtida tjänster inom öppna API:er.

Diskussionerna landade i att det är viktigt att till exempel CSR-förfrågan är öppen dygnet runt, att utvecklarportalen är väl förberedd för testverksamhet och att vi är tidiga med information om våra API:er. Det var tydligt att det fanns mängder av idéer om öppna API:er inom de närmaste åren.

Deltagarna önskade också  få tillgång till en produktionslik testtjänst. En tanke var att kunna arbeta med mockups och exempelkoder.

Övriga önskemål

Redan idag finns ett antal communities för utvecklare på nätet. Deltagarna framförde ett önskemål om att Skatteverket skulle kunna ta en mer aktiv roll i en sådan community.

Önskemål framkom också om att Skatteverket skulle vara mer transparenta kring framtida projekt. Deltagarna såg inget problem med att Skatteverket bjuder in till dialog om tankar och idéer som av olika skäl sedan kanske väljs bort. Tvärtom, ju tidigare vi får inblick ju tidigare kan vi ge återkoppling menade deltagarna.

Slutligen konstaterades att behovet av att kunna signera i ”bulk” kvarstår. Framför allt redovisningsbyråer pekar på det mycket tidsödande arbetet att signera var kund för sig.

Vad händer nu?

Vi gör nu en prioritering utifrån diskussionerna ovan och kommer löpande att presentera aktiviteter på den här sidan.

Skatteverket

Till toppen