På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Tjänster i Navet

Navet hämtar uppgifter direkt från folkbokföringens register. Det finns flera olika tjänster i Navet för att hämta uppgifter från folkbokföringen.

Informationstjänsten kan bara användas av myndigheter

Företag och privatpersoner kan vända sig till:

Ändringsavisering

Med ändringsavisering menas att ni regelbundet får meddelande om uppgifter som ändrats på personer i folkbokföringen. Personerna kan avgränsas exempelvis geografiskt (län, kommun) eller åldersmässigt. Det går att välja antingen daglig eller veckovis ändringsavisering.

Tjänsten inleds vanligtvis med att vi gör ett grunduttag och att ändringsaviseringen startar därefter. En ändringsavisering görs när någon av de uppgifter som kunden har beställt har ändrats, exempelvis namn eller civilstånd. Det går inte att välja att aviseras endast om vissa händelser, exempelvis inflyttningar. 

Urval och grunduttag

Urval och grunduttag innebär att ni får uppgifter om samtliga personer som motsvarar de sökbegrepp ni vill använda. Sökbegrepp är till exempel ålder, kön eller geografisk område. Urval kan göras vid ett enstaka tillfälle eller regelbundet, exempelvis en gång per år.

Det går inte att säga på förhand hur många personer som urvalet kommer att resultera i. Resultatet visas först när vi gjort ett uttag från Navet. I resultatet visas bara de uppgifter som är aktuella när vi gör uttaget. Det går därför inte att söka fram personer som bott i ett område en viss tid eller personer som flyttat till ett område under viss tid.

Slumpmässigt urval

En slumpmässig beställning kan vara ett enkelt urval där ett antal personer slumpas fram för vissa sökbegrepp, till exempel kommun, kön och ålder. Exempel på en enkel beställning: 1000 slumpmässigt utvalda kvinnor boende i Luleå kommun.

Beställningen kan också vara mer komplex där ett antal personer ska slumpas fram för varje undergrupp av till exempel kommun, kön och åldersgrupp. Exempel på en komplex beställning: bland boende i Luleå kommun ska 50 män och 50 kvinnor väljas slumpmässigt ur varje åldersgrupp: 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79.

Slumpmässigt urval har en egen prissättning. Kontakta oss om du vill beställa ett slumpmässigt urval.

Ändringsavisering/urval mot infil, svar direkt mot infil

Istället för att välja ut ett antal personer (en personkrets) med hjälp av olika sökbegrepp kan ni här själva ange den personkrets ni vill ha. Detta görs med hjälp av en frågefil (infil) där ni anger personnummer för dem som ska finnas med i personkretsen. En infil kan användas både vid regelbunden ändringsavisering och vid urval.

Web Services - ePersondata

I den här tjänsten kan ni ange ett personnummer eller samordningsnummer och inom några sekunder få tillbaka uppgifter för den aktuella personen (en så kallad personpost). Det går också att söka fram ett personnummer med hjälp av till exempel förnamn, mellannamn, efternamn, födelsetid, kön och postnummerområde. Avgift tas bara ut då sökningen resulterar i ett svar.

Alla myndigheter har rätt att ta del av uppgift om personnummer eller samordningsnummer, namn, adress, folkbokföring, distrikt samt avregistrering från folkbokföringen. Dessutom får en myndighet även ta del av andra folkbokföringsuppgifter som myndigheten har rätt att behandla i sitt eget register. 

För att kunna använda Web Services måste myndigheten skapa ett eget gränssnitt.

Sökbegrepp vid urval och ändringsavisering

Vid urval och ändringsavisering finns ett antal sökbegrepp för att bestämma vilka personer som ska ingå i uttaget. Det går bara att använda följande sökbegrepp:

  • Födelsetid (år eller intervall)
  • Viss ålder innevarande år (år eller intervall)
  • Kön
  • Geografiskt område (län, kommun eller postnummerområde)
  • Medborgarskap (svenskt, norskt, finskt, danskt, isländskt, inom eller utom EU)
  • Datum för svenskt medborgarskap
  • Avlidna eller utvandrade, inklusive datum

Mer information om tjänsterna i Navet

Detaljerad information om alla tjänster finns i Navets allmänna beskrivning och tekniska beskrivning.

Skatteverket

Till toppen