På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Samfällighetsförening

En samfällighetsförening sköter en eller flera samfälligheter. En samfällighet kan vara en gemensamhetsanläggning eller mark som flera fastigheter har nytta av, till exempel en parkeringsplats, väg  eller grönyta.

Registrera samfälligheten hos Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som registrerar samfälligheter och tilldelar organisationsnummer till samfällighetsföreningar. En samfällighetsförening blir en juridisk person när den har registrerats hos lantmäteriet. 

Vad är en samfällighet?

En samfällighet är mark eller gemensamhetsanläggning som delas av flera fastigheter. Samfälligheten sköts gemensamt av ägarna till de  fastigheter som har andel i den. Ägarna har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för samfällighetens verksamhet.

Exempel på gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanlägging är något som flera fastigheter kan dra nytta av. De fastigheter som är anslutna till en  gemensamhetsanläggning blir en samfällighet.  Exempel på gemensamhetsanläggningar är följande:

  •  vägar
  • grönytor
  • lekplatser
  • garage
  • parkeringsplatser
  • vatten- och avloppsanläggningar
  • bryggor
  • badplatser.

Samfälligheten kan skötas av delägarna

Det kan vara onödigt att bilda en förening om samfälligheten består av anläggningar med ett fåtal delägare. Samfälligheten kan då skötas av direkt av delägarna. Då måste alla delägare vara överens när de fattar beslut om samfälligheten.

Samfälligheten kan skötas av en samfällighetsförening

Samfälligheten kan även skötas  genom en en samfällighetsförening.
Då räcker det att en majoritet av medlemmarna i föreningen är överens när de fattar beslut om samfälligheten. 

 
Skatteverket

Till toppen