På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked

Både en privatperson eller ett företag och Allmänna ombudet kan vända sig till Skatterättsnämnden och begära förhandsbesked i en beskattningsfråga. AO ansöker om förhandsbesked för att få fram ett vägledande avgörande i en principiellt viktig rättslig fråga (prejudikat).

För att AO ska kunna ansöka om förhandsbesked måste det finnas en tvist mellan Skatteverket och en enskild. Det betyder att Skatteverket måste ha fattat beslut i en fråga som gått den enskilde emot. Den enskilde har därefter begärt omprövning av beslutet.

Ansökan inom två år

Ansökan kan inte göras efter att ärendet överklagats till förvaltningsrätten. Den kan inte heller göras efter att den tid som gäller för Skatteverkets omprövning i ordinarie ordning gått ut. Det betyder att ansökan måste ges in till Skatterättsnämnden inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

AO ansöker bara om förhandsbesked om skattebetalaren går med på det.

Förhandsbesked styr beskattningen

Ett förhandsbesked som meddelats på ansökan av AO kommer att bli ett prejudikat och kommer därför att styra beskattningen i alla frågor med samma förutsättningar som i det ärendet.

Sekretessbelagd ansökan

Hos AO och i Skatterättsnämnden är ansökan och alla handlingar som har samband med den föremål för stark sekretess. Om målet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen är sekretessen svagare och det kan då hända att i vart fall förhandsbeskedet blir offentligt.

Ingen avgift

Det utgår ingen avgift om AO ansöker om förhandsbesked. Om en enskild anlitar ett ombud i förhandsbeskedsprocessen kan denne få ersättning av allmänna medel för de kostnader detta medför.

AO och den enskilde är parter i processen och får alltså yttra sig till Skatterättsnämnden.

Ansökan skrivs av AO

Initiativ till en ansökan om förhandsbesked från AO kan komma från AO, den enskilde eller från Skatteverket.

Ofta har AO, personal från Skatteverkets rättsavdelning och den enskilde kontakt redan under tiden skattefrågan utreds av Skatteverket.

När Skatteverket fattat beslut och skattebetalaren begärt omprövning inhämtas samtycke till ansökan.

Ansökan skrivs av AO eller av någon som biträder honom. Innan den ges in till Skatterättsnämnden samråder AO med den enskilde och kontaktpersonen vid Skatteverkets rättsavdelning.

Hos Skatterättsnämnden kommuniceras ansökan med den enskilde, som får redovisa sin inställning. Hos nämnden kan denne också begära ersättning för sina kostnader. Förfarandet hos nämnden avslutas genom att nämnden expedierar sitt beslut.

Går att överklaga

Den enskilde kan överklaga förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen. En förutsättning är att Skatterättsnämnden inte haft samma uppfattning om hur frågan ska besvaras.

AO kan överklaga förhandsbeskedet både om Skatterättsnämnden har en annan uppfattning än AO om hur frågan ska besvaras eller om AO och nämnden har samma uppfattning. I det senare fallet yrkar AO att Högsta förvaltningsdomstolen ska fastställa beskedet.

Skatteverket är inte part i förhandsbeskedsprocessen när AO ansökt och kan därför inte överklaga. Däremot samråder AO normalt med Skatteverket inför bedömningen av om beskedet ska överklagas eller inte.

Intresse för förhandsbesked

AO tar tacksamt emot förslag på frågor som bör prövas inom ramen för förhandsbesked från skattskyldiga, konsulter, intresseorganisationer eller andra.

Skatteverket

Till toppen