På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Allmänna ombudets rätt att överklaga

Allmänna ombudets överklaganderätt är ett instrument för att åstadkomma lika­behandling i de fall det – trots det förbyggande arbetet – blir omotiverade skillnader.

Skatteverket fattar varje år skattebeslut som gäller ett stort antal mer eller mindre komplicerade frågor. Skatteverket arbetar bland annat genom rättsavdelningen med att säkerställa att alla skattskyldiga behandlas lika. Om rättstillämpningen i olika beslut inte är enhetlig kan AO överklaga för att säkerställa likabehandling.

Säkerställer att samtliga alternativ prövas

När Skatteverket fattar beslut i skattefrågor måste myndigheten i vissa fall välja mellan alternativa beskattningsåtgärder. Det kan ibland vara svårt att bedöma vem som ska beskattas för en inkomst, vilken beskattningsperiod som är det rätta eller vilken som är den korrekta beskattningsåtgärden. För att processuella svårigheter inte ska leda till en materiellt felaktig beskattning kan AO i vissa fall överklaga ett beslut för att säkerställa att samtliga alternativ kan prövas. Det gäller då regelmässigt principiella frågor eller stora belopp.

Viktigt att lösa tvister snabbt

En fråga som är aktuell i ett skattebeslut berör inte sällan många skattebetalare. Det betyder att det är av stort värde om tvistiga frågor snabbt kan lösas på ett auktoritativt sätt genom utslag i domstol. Det är bra för både skattebetalarna och för det allmänna. AO överklagar i vissa fall Skatteverkets beslut för att få vägledande avgöranden från domstolarna.

Till enskilds fördel

AO kan överklaga Skatteverkets beslut oavsett om beslut är till enskilds fördel eller nackdel. Det kan bli aktuellt att AO överklagar till enskilds fördel om det bedöms att beslutet är tydligt fel, det sannolikt inte kan rättas till genom ett överklagande av den enskilde själv eller genom omprövning av Skatteverket och det därutöver av något särskilt skäl finns ett starkt allmänt intresse av att beslutet ändras. 

Skäl för att överklaga

  • Att säkerställa likabehandling.
  • Att det inte ska bli materiellt felaktiga beslut i processuellt komplicerade fall.
  • Att få fram vägledande avgörande.
  • Att förtroendet för beskattningsförfarandet kräver att ett beslut överklagas till enskilds fördel.

AO samråder vanligtvis med Skatteverkets rättsavdelning innan beslut överklagas.

Beskattningsbeslut kan överklagas

AO har rätt att överklaga beslut av Skatteverket som gäller en fråga som har betydelse för beskattningen eller något annat förhållande mellan en enskild och det allmänna. Det betyder att AO kan överklaga exempelvis beskattningsbeslut och beslut om folkbokföring.

Andra beslut av Skatteverket, till exempel normbeslut och administrativa beslut, kan AO inte överklaga.

Överklagandetider

För AO:s överklagande av andra beslut än beslut om efterbeskattning gäller samma tidsfrister som för omprövning på initiativ av Skatteverket. För AO:s överklagande av ett efterbeskattningsbeslut gäller att överklagandet ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag från då beslutet meddelades.

Skatteverket

Till toppen