På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Skatteverkets medarbetarpolicy

Grundläggande värden för hela statsförvaltningen

Demokrati

Vi fullgör våra uppgifter enligt de beslut som har fattats av riksdag och regering.

Rättssäkerhet

Vi fattar materiellt riktiga beslut utifrån lagar och andra författningar.

Effektivitet

Vi levererar avsedda resultat och uppnår kostnadseffektivt de mål som fastställts av regering och riksdag.

Skatteverkets vision

Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig

Vår grundsyn

Vi är till för medborgarna. Vi utgår från att alla vill göra rätt för sig, och vi betraktar varje möte som en möjlighet att ytterligare öka förtroendet för vår verksamhet. Alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som offensiva, pålitliga och hjälpsamma.

Skatteverket som arbetsplats

Med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter erbjuder vi en attraktiv arbetsplats.

Genom ett samspel mellan chefer och medarbetare utvecklar vi verksamheten till nytta för medborgare och företag. Öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald präglar vår kultur. Vi stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling.

En god balans mellan arbete och fritid ser vi som en förutsättning för att göra ett gott jobb, trivas och må bra.

Alla är medarbetare, och som medarbetare ...

 • arbetar jag professionellt och resultatinriktat och bidrar till att syftet med verksamheten uppnås
 • förstår jag min roll och samverkar med andra för helheten
 • är jag nytänkande, förändringsbenägen och tar ansvar för min egen vidareutveckling
 • arbetar jag ständigt för att förbättra i vardagen, förebygga fel, förenkla och förtydliga
 • sätter jag mig in i andras situation och är hjälpsam
 • delar jag med mig av kunskaper och erfarenheter
 • står jag för vad jag säger och ger och tar både beröm och konstruktiv kritik
 • talar och skriver jag sakligt och på ett sätt som är lätt att förstå
 • bidrar jag till gemenskap och en god arbetsmiljö med ett respektfullt bemötande både internt och externt.

Som chef förväntas jag dessutom ...

 • ta en tydlig arbetsgivarroll genom att
  – vara tydlig i kommunikation, ledning och styrning
  – ange riktning och systematiskt planera, prioritera och utveckla verksamheten samt följa upp resultatet
  – ta ansvar för att det både på kort och lång sikt finns rätt kompetens utifrån verksamhetens behov
  – skapa förutsättningar för allas delaktighet samt stödja och inspirera till ständiga förbättringar
  – stimulera kreativitet samt driva nytänkande och vidareutveckling
 • visa god självkännedom, personlig mognad och
  empatisk förmåga
 • vara en god förebild.
Skatteverket

Till toppen