startsida

Offentliga aktörer

Vårens skatteträffsfilmer

Filmerna vänder sig till dig som arbetar med skatter och redovisning. De innehåller information om deklarationsinlämning, inkomstbeskattning, tjänsteställe, upphandling och mycket mer.

Myndighetens deklarationer

Vilka deklarationer en myndighet ska lämna in beror exempelvis på myndighetens verksamhet, om den äger fastigheter eller handlar med utlandet.

Felaktig folkbokföring

Som huvudregel är myndigheter skyldiga att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen

Stöd vid offentlig upphandling

Myndigheter, kommuner och regioner kan få stöd vid upphandling, bland annat uppgifter som kan användas för kontroll av företag som deltar i upphandlingar.

Informationsutbyte

Genom Skatteverkets tjänster för informationsutbyte kan myndigheter bland annat hämta personuppgifter, rapportera fel i folkbokföringen.

Skatteverket

Till toppen