På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Kommunkontosystemet

Kommunkontosystemet ersattes 1 januari 2003 av ett system där kompensationen finansieras genom en nivåsänkning av de generella statsbidragen.

Läs mer om det system som gäller i dag i dokumentet Momsersättning till kommuner.

Bakgrund till kommunkontosystemet

Genom 1991 års skattereform infördes en generell avdragsrätt för kommuner för all ingående moms. Detta innebar att kommuner fick tillbaka all erlagd moms oavsett om denna hänförde sig till inköp i skattepliktig verksamhet eller inköp i den momsfria delen av verksamheten. Utöver denna generella avdragsrätt fanns ett särskilt statsbidrag som utgick för att kompensera kommuner för de ökade kostnader som uppkom vid upphandling av vissa icke momspliktiga tjänster.

När Sverige blev medlem i EU 1995 kunde den generella avdragsrätten för ingående moms inte behållas. I momsdeklarationen får kommuner nu endast dra av ingående moms som avser momspliktig verksamhet. För erlagd moms som avser den icke momspliktiga verksamheten infördes ett särskilt system för kompensation utanför själva momssystemet.

Fram till den 1 januari 2003 fick kommuner betala en enhetlig avgift (tillskottsbelopp) till systemet för att finansiera uttagen. Betalningarna gjordes till två konton hos Riksgäldskontoret, ett för kommunerna och ett för landstingen. Från dessa konton utbetalades ersättningen.

Avgiften fastställdes av Riksskatteverket (RSV) senast den 10 september varje år.  Den av RSV fastställda avgiften baserades på en prognos över hur stora utbetalningarna kunde komma att bli för påföljande år. Inbetalning till kontona skedde genom avdrag vid skattemedelsutbetalningarna varje månad. Tillskottsbeloppen framgår av nedanstående tabell.

Tillskottsbelopp, kronor per invånare
ÅrFör kommunerFör landsting
19961 614538
19971 808777
19981 808930
19991 970930
20002 080940
20012 2731 027
20022 4701 050

Författningar

Lag (1995:1518länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
Förordning (1995:1647länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting. Båda författningarna har upphört att gälla.

Skatteverket

Till toppen