På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Starta en ideell förening

En ideell förening bildas av minst tre personer. Dessa skriver ett förslag till stadgar. Stadgar och styrelse ska senare diskuteras och beslutas på föreningens första medlemsmöte.

Vill ni bilda ett trossamfund ska ni kontakta Kammarkollegiet för att bli registrerade.

Nedan följer en checklista som innehåller tips på vad ni bör tänka på när ni ska starta en ideell förening.

Checklista för att starta en ideell förening

Skriv stadgar

De personer som ska bilda föreningen skriver ett förslag till stadgar som fungerar som föreningens regler. I stadgarna ska det stå om föreningens ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas.

Sammankalla till ett möte där föreningen ska bildas

På mötet ska det beslutas och godkännas följande:

 • att föreningen har bildats
 •  att stadgarna har antagits
 • att en styrelse har valts och vilka som ingår i styrelsen.

Det är viktigt att skriva ett protokoll under mötet där det framgår att ovanstående punkter har beslutats av medlemmarna. Protokollet bör skrivas under av minst två personer, till exempel ordförande och sekreterare. Efter det har föreningen bildats och blivit en juridisk person.

  Ansök om ett organisationsnummer

Det finns inget krav på att en ideell förening ska ha ett organisationsnummer. Däremot måste föreningen ha ett organisationsnummer om ni till exempel ska hyra en lokal, starta ett bankkonto, ansöka om bidrag eller utföra uppdrag åt företag eller kommuner.

Ni ansöker om organisationsnummer hos Skatteverket på blanketten Ansökan om organisationsnummer (SKV 8400). Det står på blanketten vart ansökan ska skickas.

Till er ansökan måste ni bifoga kopior av båda nedanstående dokument:

 • protokollet som skrevs på mötet där föreningen bildades
 • föreningens stadgar.

Skatteregistrera föreningen

Skicka in blanketten Företagsregistrering (SKV 4620) om ni vill moms- och arbetsgivarregistrera föreningen eller ansöka om F-skatt.

 

Exempel på innehåll i stadgar

I stadgar bör följande finnas med:

 • föreningens namn
 • sätesort, det vill säga den ort där styrelsen finns
 • ändamål
 • regler för hur verksamheten ska bedrivas
 • regler för medlemskap och uteslutning
 • uppgift om beslutande organ
 • regler för rösträtt och beslutsfattande
 • bestämmelser om styrelse, dess sammansättning (antal ledamöter och suppleanter), hur den väljs, beslutsfattande och så vidare
 • verksamhetsår och räkenskapsår
 • bestämmelser om revisor eller revisorer (antal, hur de utses och så vidare)
 • regler för ändring av stadgarna
 • regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar.

Det kan också vara bra att ha med

 • vad som gäller för medlemsavgifter
 • regler för kallelse till möten
 • när årsmöte ska hållas
 • vilka frågor som ska behandlas på ett årsmöte
 • under vilka omständigheter extra föreningsmöte ska hållas.

Du kan se ytterligare exempel på stadgar hos Svenska riksidrottsförbundet.

Skatteverket

Till toppen