Logotyp: Skatteverket - Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig

Skatteverkets författningssamling

Notiser

Skatteverkets, Luleå, föreskrifter om indelning i värdeområden och provvärderingsområden vid 2005 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter
N 2004:1

 Föreskrifterna beslutades den 20 augusti 2004 och har kungjorts genom att hållas tillgängliga hos Skatteverket.
                                                    (Rättsavdelningen, rättsenhet 2)
Skatteverkets, Östersund, föreskrifter om indelning i värdeområden och provvärderingsområden vid 2005 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter
N 2004:2

   Föreskrifterna beslutades den 25 augusti 2004 och har kungjorts genom att hållas tillgängliga hos Skatteverket.
                                                    (Rättsavdelningen, rättsenhet 2)
Skatteverkets, Gävle, föreskrifter om indelning i värdeområden och provvärderingsområden vid 2005 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter
N 2004:3

   Föreskrifterna beslutades den 1 juli 2004 och har kungjorts genom att hållas tillgängliga hos Skatteverket.
                                                    (Rättsavdelningen, rättsenhet 2)
Skatteverkets, Västerås, föreskrifter om indelning i värdeområden och provvärderingsområden vid 2005 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter
N 2004:4

   Föreskrifterna beslutades den 31 augusti 2004 och har kungjorts genom att hållas tillgängliga hos Skatteverket.
                                                    (Rättsavdelningen, rättsenhet 2)
Skatteverkets, Örebro, föreskrifter om indelning i värdeområden och provvärderingsområden vid 2005 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter
N 2004:5

   Föreskrifterna beslutades den 21 juni 2004 och har kungjorts genom att hållas tillgängliga hos Skatteverket.
                                                    (Rättsavdelningen, rättsenhet 2)
Skatteverkets, Linköping, föreskrifter om indelning i värdeområden och provvärderingsområden vid 2005 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter
N 2004:6

   Föreskrifterna beslutades den 22 juni 2004 och har kungjorts genom att hållas tillgängliga hos Skatteverket.
                                                    (Rättsavdelningen, rättsenhet 2)
Skatteverkets, Växjö, föreskrifter om indelning i värdeområden och provvärderingsområden vid 2005 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter
N 2004:7

   Föreskrifterna beslutades den 22 juni 2004 och har kungjorts genom att hållas tillgängliga hos Skatteverket.
                                                    (Rättsavdelningen, rättsenhet 2)
Skatteverkets, Göteborg, föreskrifter om indelning i värdeområden och provvärderingsområden vid 2005 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter
N 2004:8

   Föreskrifterna beslutades den 24 juni 2004 och har kungjorts genom att hållas tillgängliga hos Skatteverket.
                                                    (Rättsavdelningen, rättsenhet 2)
A-Ö:    A B C D E     F G H I J     K L M N O     P Q R S T     U V W X Y Z     Å Ä Ö
Skatteverket