Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Uppdrag till Skatteverket att utreda vissa frågor om behandling av uppgifter i Skatteverkets verksamheter

Datum: 2013-09-23

Dnr/målnr/löpnr:

131 798320-12/113

Finansdepartementet

103 33 STOCKHOLM

I enlighet med ett av de givna uppdragen (enligt beslut 2012-11-15, Fi2012/4241 (delvis)) överlämnar Skatteverket bifogad promemoria med förslag till författningsändringar och kommentarer.