Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


PROMEMORIA

2013-03-04

Bilaga till 131 93333-13/113

Ett för­tydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift


Innehållsförteckning

PDF-versionpdf

Innehållsförteckning
1 Sammanfattning
2 Författningsförslag
2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift
2.3 Bakgrund
3 Överväganden och förslag
3.1 Förtydligad beräkningsmetod för den årliga omräkningen av fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift
4 Konsekvensanalys
4.1 Offentligfinansiella och andra effekter
5 Författningskommentarer
5.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
5.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift