Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift – hemställan om lagändring

Datum: 2013-03-25

Dnr/målnr/löpnr:

131 137942-13/111

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att förtydliga bestäm­melserna avseende den årliga beräkningen av fastighetsavgiften som utförs enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift respektive spärrbeloppet för sådan avgift som fastställs enligt lagen (2008:826) om skattereduktion för kom­munal fastighetsavgift.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemoria, ”Ett för­tydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift”.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit överdirektören Helena Dyrssen, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Ulrika Lundström, materielle specialisten Per Husberg samt rättslige utredaren Tomas Eurenius, föredragande.