Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Skatteverkets uppföljning och utvärdering av skattereduktion för husarbete

Datum: 2012-02-28

Dnr/målnr/löpnr:
131 561711-11/113
På uppdrag av regeringen har Skatteverket följt upp och utvärderat fakturamodellen för skattereduktion för husarbete. Resultatet redovisas i rapporten Uppföljning och utvärdering av fakturamodellen för skattereduktion för hushållsarbete, Dnr 131 561711-11/113. (Se nedan)
 
Rapporten innehåller en beskrivning av misstag och missförstånd i fakturamodellen, omfattningen av beslut om vägrad utbetalning till utförare och en redogörelse av hur många köpare som utnyttjat maximal preliminär skattereduktion. I rapporten finns även sammanställningar av djupintervjuer med företag som utför husarbete samt en sammanställning av tre branschorganisationers synpunkter på fakturamodellen.
 
I rapporten föreslår Skatteverket bland annat att det ska bli möjligt för utförare att ansöka om utbetalning via ombud, att ansökan om utbetalning ska ske elektroniskt samt att den som får beslut om återbetalning ska kunna begära anstånd med betalning.
 
Rapporten innehåller även en del överväganden som behöver utredas ytterligare. Här kan bland annan nämnas frågan om utbetalning i fakturamodellen ska ske via skattekontot, om det ska finnas krav på att betalning skett med spårbart betalningsmedel samt hur arbetskostnad ska beräknas för att skattereduktion ska kunna medges.

Länk till rapporten Pdf, 604.2 kB, öppnas i nytt fönster.