Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Skatteverkets förslag till förenklad beskattning och service vid försäljning av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter

Datum: 2012-12-17

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:

131 203632-12/1152

På uppdrag av regeringen (Fi 2012/1017) har Skatteverket utrett möjligheterna till förenklad beskattning och service vid avyttring av vissa privatbostäder.
 
Resultatet redovisas i promemorian Förenklad beskattning och förbättrad service vid försäljning av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter, Dnr 131-203632-12/1152.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit tf. överdirektören Lars Åke Leijkvist, avdelningschefen Inga-Lill Askersjö, enhetscheferna Tomas Algotsson, Jan-Erik Bäckman, Ulrika Lundström och Patrik Sjölinder, sektionschefen Lena Abrahamsson, rättsliga experten Olof Wallin, analytikern Olov Haglund, verksamhetsutvecklarna Susanne Persson och Emma Turesson, pressekreteraren Charlotte Nilsson, samt rättsliga utredaren Anna Döös, föredragande.
 
Ingemar Hansson

                                   Anna Döös