Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Deklarationsombud vid fastighetstaxering – hemställan om lagändring

Datum: 2011-04-11

Dnr/målnr/löpnr:
131 234338-11/113
Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) så att deklaration och andra uppgifter rörande fastighetstaxering får lämnas genom deklarationsombud.
 
Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemoria, "Deklarationsombud vid fastighetstaxering".
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit överdirektören Magdalena Andersson, skattedirektören Vilhelm Andersson, sektionschefen Eva Mårtensson, rättsliga experten Marie Ekdahl samt rättsliga utredaren Rolf Tyllström, föredragande.