Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Ränteavdrag i företagssektorn – Redovisning av uppdrag i 2009 års regleringsbrev

Datum: 2009-12-14

Dnr/målnr/löpnr:

131 890752-09/113

Redovisning av rubricerat uppdrag lämnas i bifogad promemoria, "Ränteavdrag i företagssektorn".

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit rättschef Vilhelm Andersson, skattedirektör Tomas Algotsson, sektionschefen Mats Nilsson och rättslige experten Per Danielsson, föredragande.

Ränteavdrag i företagssektorn Pdf, 161.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Pdf, 186.8 kB, öppnas i nytt fönster.