På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Du flyttar med din familj och ska studera

För att bli folkbokförd behöver du visa att du ska studera i minst 12 månader.

Som medborgare i ett EU- eller EES-land har du rätt att vistas i Sverige i tre månader. För att kunna bli folkbokförd behöver du flytta till och ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år.

Dessutom ska du visa upp handlingar som styrker att du har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i minst ett år. När Skatteverket har folkbokfört dig och din familj får ni era personnummer.

För att bli folkbokförd måste du anmäla att du flyttar till Sverige. Det gör du genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor. När du kommer till servicekontoret ska alla i din familj som flyttar till Sverige vara med, även barn.

» Hitta ditt närmaste servicekontor

Att ta med till servicekontoret

Du och dina familjemedlemmar behöver ta med följande handlingar när ni besöker vårt servicekontor:

Pass eller nationellt id-kort.

Handlingar som styrker era civilstånd, till exempel ett vigselbevis.

Som ogifta behöver ni inte styrka era civilstånd.

Civilstånd

Det finns följande civilstånd:

 • ogift (innebär att du aldrig varit gift eller haft en registrerad partner)
 • gift eller registrerad partner
 • änka, änkling eller efterlevande partner
 • skild eller skild partner.

Födelsebevis, om ni har barn.

Ett antagningsbesked där det framgår att du ska studera i minst 12 månader.

Du måste studera längre än två terminer

För att kunna bli folkbokförd behöver du visa att du ska studera i minst 12 månader. Det innebär att ett läsår eller två terminer är en för kort tid för att kunna bli folkbokförd.

Handlingar som visar att du är registrerad, det vill säga inskriven som studerande vid en erkänd utbildning i Sverige

Erkända utbildningar

Med erkänd utbildning menas alla gymnasieprogram och de högskole- och universitetsstudier som har statligt eller kommunalt bidrag.

Studier på grundskolenivå och utbildningen Svenska för invandrare (SFI) räknas inte som erkända utbildningar.

» Mer om gymnasieskolan på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

» Erkända universitet och högskolor på Universitetskanslersämbetets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett skriftligt intyg där du försäkrar att du kan försörja dig och dina familjemedlemmar under studietiden. Av intyget ska det framgå hur länge du ska försörja dem och med hur mycket.

Att du och din familjemedlem har en heltäckande sjukförsäkring som gäller för bosättning i Sverige. Den ska vara giltig i minst ett år från det datum du flyttade till Sverige. För den studerande räcker det att visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet).

Familjemedlemmen behöver däremot visa att han eller hon har en heltäckande sjukförsäkring.  

» Läs mer om heltäckande sjukförsäkring

Handlingar som styrker att ni tillhör samma familj.

» Läs mer om hur ni kan visa att ni tillhör samma familj

Ta med handlingar i original

Tänk på att du behöver ha med dig alla handlingar i original som styrker ditt civilstånd eller relation. Du kan även ta med en vidimerad kopia.

Vidimera betyder att någon har intygat att kopian stämmer överens med handlingen i original. Personen ska skriva under kopian, skriva ett namnförtydligande och ange sitt telefonnummer.

Visa att ni tillhör samma familj

Din familjemedlem måste kunna visa att ni tillhör samma familj. Han eller hon kan till exempel visa upp ett vigsel- eller ett födelsebevis eller ett intyg som styrker att ni har bott tillsammans innan du flyttade till Sverige.

Välj ett av alternativen för att se vilka handlingar han eller hon ska ta med sig när ni besöker ett av våra servicekontor:

Make, maka, registrerad partner eller barn under 21

Om ni är gifta, registrerad partner eller om den som flyttar med är ett barn under 21 kan ni till exempel ta med er:

Vigselbevis.

Födelsebevis.

Familjebok.

Registerutdrag från ett annat lands folkbokföring (civilregister) där er relation finns registrerad.

Sambo

Om ni är sambo behöver ni visa att ni lever i ett stadigvarande äktenskapsliknande förhållande och har ett gemensamt hushåll. För att visa att ni har bott och bor tillsammans kan ni ta med er:

Registerutdrag från ett annat lands folkbokföring (civilregister) där er relation finns registrerad.

Köpekontrakt på en gemensam bostad.

Hyreskontrakt eller försäkringsbrev för gemensam bostad där ni båda står med.

Annan familjemedlem

Om den som flyttar med är ett barn över 21 år eller om ni har en annan familjerelation måste ni ta med er följande handlingar:

Ett intyg som styrker att personen redan före flytten till Sverige var beroende av dig för sin försörjning.

Ett intyg från en behörig myndighet som styrker att ni har bott i samma hushåll innan du flyttade till Sverige.

Ett intyg som styrker att personen har en allvarlig sjukdom som kräver att du personligen tar hand om honom eller henne.

Heltäckande sjukförsäkring

Du ska ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller för bosättning i Sverige. Den ska vara giltig i minst ett år från det datum du flyttade till Sverige. Din sjukförsäkring kan antingen vara offentlig eller privat.

Ta gärna med dig ett utdrag av försäkringsvillkoren på engelska.

Skatteverket kan inte ge förhandsbesked om sjukförsäkringen kommer att godkännas vid bedömningen om uppehållsrätt.

Du har en heltäckande sjukförsäkring om du har rätt till sociala förmåner i ett EU- eller EES-land.

Du behöver visa upp intyget S1 som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring i ett annat EU- eller EES-land. Sjukförsäkringen ska gälla för dig och ditt boende i Sverige. Det är viktigt att intyget är giltigt i minst ett år från det datum du flyttade till Sverige.

Intyget S1 ersätter intygen E106, E109 och E121.

» Mer om intyget S1 på webbplatsen Ditt Europa

Du kan även ha en heltäckande privat sjukförsäkring. Då måste den uppfylla följande fyra kriterier:


  1. Sjukförsäkringen ska gälla för dig och ditt boende i Sverige.

  2. Den ska vara giltig i minst ett år från det datum du flyttade till Sverige.

  3. Den ska uppfylla något av följande krav:

 • den ska ersätta nödvändig vård upp till ett värde av minst 10 miljoner SEK, eller
 • den ska motsvara den allmänna sjukförsäkringen i det EU- eller EES-land du är medborgare i eller flyttar från, eller
 • den kan ersätta nödvändig vård till ett lägre belopp än 10 miljoner SEK men då ska försäkringen betala din hemresa för fortsatt vård i ditt hemland.

 • 4. Försäkringen får inte ha några friskrivningsklausuler som innebär att den inte ersätter nödvändig vård. Det får finnas klausuler som gäller tandvård, fertilitetsbehandlingar, frivilliga skönhetsingrepp och force majeure-situationer såsom krig och naturkatastrofer, liksom förebyggande hälsovård, vaccinationer, vård av skador till följd av deltagande i officiella idrottstävlingar eller träning inför sådana tävlingar, vård av skador till följd av riskfyllda aktiviteter, t.ex. fallskärmshoppning och bergsbestigning.

Barn under 18 år

När ett barn under 18 år ska flytta till Sverige behöver alla vårdnadshavare skriva under anmälan om att barnet ska flytta. Om den ena vårdnadshavaren saknar möjlighet att närvara vid servicekontoret behöver han eller hon lämna ett skriftligt medgivande för flytten till Sverige. Barn som har fyllt 16 år kan göra och själv skriva under en egen anmälan utan vårdnadshavarnas skriftliga medgivande.

Familjemedlemmar från EU och EES

Om dina familjemedlemmar är medborgare från ett EU- eller EES-land kan de ha en egen uppehållsrätt om de uppfyller något av följande villkor:

 • de arbetar, tillhandahåller tjänster eller har eget företag i Sverige
 • de söker arbete
 • de ska studera
 • de ska leva på sina tillgångar (egna medel).

» Läs mer under EU- och EES-medborgare

Om ni saknar uppehållsrätt

Om du eller dina familjemedlemmar saknar uppehållsrätt måste ni ha uppehållstillstånd i Sverige som är giltigt i minst ett år för att kunna bli folkbokförd i Sverige.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

» Till Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att vara folkbokförd

Att vara folkbokförd i Sverige innebär att du får ett svenskt personnummer. Det innebär också att Skatteverket registrerar:

 • på vilken fastighet och adress du är bosatt
 • var du är född och vilket medborgarskap du har
 • ditt civilstånd och din eventuella relation till make eller maka, barn och förälder.

» Mer om folkbokföringssystemet

Om du har inkomster från ett annat land

Tänk på att när du flyttar till Sverige och blir folkbokförd kan du samtidigt bli skyldig att betala skatt i Sverige för dina inkomster från ett annat land. Kontakta Skatteverket om du har sådana inkomster.

» Mer om skyldighet att betala skatt

Du flyttar med din familj och ska arbeta
Skatteverket

Till toppen