På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Sveriges församlingar genom tiderna

Särskilda slag av församlingar

Förteckningen avser att ge en översikt över de ICKE-TERRITORIELLA församlingarna. Då det skulle krävas alltför omfattande utredning för att klargöra territorialitetsförhållanden före 1890, omfattar listan församlingar av besläktad karaktär, oavsett om de varit icke-territoriella eller ej. Förteckningen upptar inte de medeltida hospitalsförsamlingar som upphört redan
på 1500-talet, ej heller de vid samma tid upphörda församlingar som vissa cistercienserkloster utgjorde.

A. MILITÄRFÖRSAMLINGAR

Amiralitetsförsamlingen (i Stockholm), se Skeppsholm
Amiralitetsförsamlingen (i Karlskrona), se Karlskrona amiralitetsförsamling
Amiralitetsförsamlingen på Ladugårdslandet, se Hedvig Eleonora (territoriell)
Amiralitetsvarvsförsamlingen, se Göteborgs Karl Johan (från 1820 territoriell)
Andra gardesregementet (1790-1792), se Svenska gardesregementet
Andra gardesregementet (1809-1818), se Göta livgarde
Andra Göta artilleriregemente, se Smålands artilleriregemente
Andra Göta trängkår, se Östgöta trängkår
Andra livgardet, se Göta livgarde
Andra Svea artilleriregemente, se Upplands artilleriregemente
Andra Svea trängkår, se Västmanlands trängkår
Artilleriförsamlingen, se Svea artilleriregemente
Bohusläns regemente
Dalarö skans
Finska gardesregementet
Fleetwoodska regementet, se Svea livgarde
Flottan, se Skeppsholm
Frisholmens kastellförsamling
Fälttelegrafkåren
Första artilleriregementet, se Svea artilleriregemente
Första livgardet, se Svea livgarde
Första Svea artilleriregemente, se Svea artilleriregemente
Första Svea trängkår, se Svea trängkår
Grenadjärbataljonen (bataljon inom Svea livgarde)
Göta gardesregemente, se Svenska gardesregementet
Göta livgarde
Göteborgs garnisonsförsamling
Göteborgs Karl Johan (ursprungligen Amiralitetsvarvsförsamlingen -1820)
Hedvig Eleonora (ursprungligen Amiralitetsförsamling)
Helsingborgs garnisonsförsamling
Holmkyrkan, se Skeppsholm
Hovförsamlingen (till 1693 delvis militärförsamling)
Invalidkåren på Ulriksdal
Kadettkåren
Karlsborgs garnisonsförsamling (åtminstone delvis territoriell)
Karlshamns kastellförsamling, se Frisholmens kastellförsamling
Karlskrona Amiralitetsförsamling
Klara bataljonsförsamling, se Norra bataljonsförsamlingen
Kristianstads garnisonsförsamling
Kronhusförsamlingen, se Göteborgs garnisonsförsamling
Landskrona garnisonsförsamling
Livbataljonsförsamlingen (bataljon inom Svea livgarde)
Livbeväringsregementet
Livdrabantförsamlingen
Livdragonregementet, se Livgardet till häst
Livgardet, se Svea livgarde
Livgardet till häst
Livhusarregementet, se Livgardet till häst
Livregementets värvade infanteribataljon, se Finska gardesregementet
Lätta dragonkåren, se Livgardet till häst
Lätta livdragonregementet, se Livgardet till häst
Majorens bataljon, se Norra bataljonsförsamlingen
Malmö garnisonsförsamling
Norra bataljonsförsamlingen (bataljon inom Svea livgarde)
Norrlands artilleriregemente
Norrlands trängbataljon, se Norrlands trängkår
Norrlands trängkår
Norska gardet, se Norska jägarkåren
Norska jägarkåren
Nya Varvet (territoriell)
Nya Älvsborg (territoriell)
Oscar (1906-1927 delvis icketerritoriell)
af Palénska regementet, se Göta livgarde
Pontonjärbataljonen, se Svea ingenjörkår
Privata församlingen, se Göteborgs KarlJohan
Sappörkompaniet, se Svea ingenjörkår
Sappörkåren, se Svea ingenjörkår
Skeppsholm (-1863 delvis territoriell, 1863- icke-territoriell)
Skånska trängkåren
Smålands artilleriregemente
Stockholms stads militärförsörjningsinrättning
Stockholms stads militärkår
Svea artilleriregemente
Svea ingenjörbataljon, se Svea ingenjörkår
Svea ingenjörkår
Svea livgarde
Svea trängbataljon, se Svea trängkår
Svea trängkår
Svenska gardesregementet
Södra bataljonsförsamlingen (bataljon inom Svea livgarde)
Trängbataljonen, se Svea trängkår
Uddevalla militärförsamling, se Bohusläns regemente
Upplands artilleriregemente
Vadstena krigsmanshusförsamling
Vanäs, se Karlsborgs garnisonsförsamling
Varvsförsamlingen, se Göteborgs Karl Johan
Vaxholm (territoriell, men särskilda böcker för "garnisonsförsamlingen")
Vendes trängbataljon, se Skånska trängkåren
Vendes trängkår, se Skånska trängkåren
Värvade bataljonen av Livregementsbrigadens lätta infanteri, se Finska gardesregementet
Västmanlands trängkår
Ystads garnisonsförsamling
Ängelholms garnisonsförsamling
Änkedrottningens livregementes tredje bataljon, se Finska gardesregementet
Östersunds garnisonsförsamling, se Norrlands artilleriregemente
Östgöta trängkår
Överstelöjtnantens bataljon, se Södra bataljonsförsamlingen

B. ANDRA SPECIALFÖRSAMLINGAR

I. lappförsamlingar

Frostvikens lappförsamling
Föllinge lappförsamling, se Hotagens lappförsamling
Hede lappförsamling, se Tännäs lappförsamling
Hotagens lappförsamling
Ljusnedals lappförsamling, se Tännäs lappförsamling
Tännäs lappförsamling
Undersåkers lappförsamling
Åsele (till 1746 delvis icke-territoriell, därefter territoriell)

II nationella stadsförsamlingar

Falsterbo tyska
Finska
Fransk-lutherska
Fredrik, se Finska
Göteborgs Tyska
Kalmar tyska
Karlskrona Fredrika Dorotea Vilhelmina, se Karlskrona tyska
Karlskrona tyska
Malmö Karoli (till slut territoriell)
Malmö tyska, se Malmö Karoli
Norrköpings Hedvig (1775-1885 tvåspråkig, 1885- territoriell)
Norrköpings tyska, se Norrköpings Hedvig
Norrtälje tyska
Sankta Maria (tysk), se Visby domkyrkoförsamling
Sankt Clernens (Visby, möjligen dansk)
Sankt Hans (Visby, möjligen tysk)
Tyska Sankta Gertrud

III. hospitalsförsamlingar
(förutom nedanstående fanns ytterligare
några medeltida, som här ej blivit utredda)

Danviks hospital och Sicklaö (territoriell)
Gävle hospitalsförsamling
Göteborgs hospitalsförsamling, se Nylöse (halvterritoriell)
Härnösands hospitalsförsamling
Jönköpings hospitalsförsamling
Kronohospitalsförsamlingen, se Lunds hospitalsförsamling (åtminstone delvis territoriell)
Malmö hospitalsförsamling
Sankt Johannes, se Lunds hospitalsförsamling
Serafimerlasarettet
Skara hospitalsförsamling
Stockholms hospital (å Konradsberg) för sinnessjuka
Stockholms stads och läns kurhus
Vadstena hospitalsförsamling
Växjö hospitalsförsamling

IV. slotts- och fängelseförsamlingar m fl

Allmänna arbetsinrättningen
Allmänna straffängelset (i Göteborg)
Gäldstugan och stadens häkten
Göteborgs fattighusförsamling (delvis)
Göteborgs spinnhusförsamling
Hovförsamlingen
Jönköpings slottsförsamling, se Jönköpings Sofia
Kalmar slottsförsamling
Karlskrona fångförsamling
Karlstens slottsförsamling
Kristianstads slottsförsamling
Kronospinnhuset, se Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm
Landskrona slotts- och straffängelseförsamling
Länshäktet, se Allmänna straffängelset
Malmö slottsförsamling
Norra korrektionsinrättningen, se Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm
Nya Älvsborg (territoriell)
Slottsförsamlingen, se Hovförsamlingen
Stockholms stads kronohäkte å Långholmen, se Stockholms stads södra kronohäkte för män
Stockholms stads norra kronohäkte för kvinnor, se Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm
Stockholms stads rannsakningsfängelse
Stockholms stads södra kronohäkte för män
Straff- och arbetsfängelset (i Norrköping)
Straff- och arbetsfängelset å Långholmen och Stockholms stads södra kronohäkte för män
Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm
Södra korrektionsinrättningen, se Straff- och arbetsfängelset å Långholmen
Varbergs slottsförsamling
Varbergs straffängelse

V. fattighusförsamlingar m fl

Allmänna försörjningsinrättningen
Allmänna institutet å Manilla för dövstumma och blinda
Barnhusförsamlingen
Borgerskapets änkhus
Frimurarebarnhuset (å Kristineberg)
Göteborgs fattighusförsamling
Hedvig Eleonora fattighus
Sabbatsbergs fattighus
Stiftelsen Konung Oscar I:s minne

C. FRÄMMANDE TROSBEKÄNNARES FÖRSAMLINGAR

I. anglikanska

Engelsk-episkopala (i Stockholm)
Fransk-engelska (delvis)
Göteborgs engelska

II. baptistisk

Våmhus baptistförsamling

III. mosaiska

Göteborgs mosaiska
Halmstads mosaiska
Kalmar mosaiska
Karlskrona mosaiska
Malmö mosaiska
Marstrands mosaiska
Mosaiska (i Stockholm)
Norrköpings mosaiska
Oskarshamns mosaiska
Sundsvalls mosaiska
Växjö mosaiska

IV. ortodoxa

Rysk-grekiska
Sigtuna ryska
Visby ryska

V. reformerta

Alingsås reformerta
Fransk-engelska, se Fransk-reformerta
Fransk-reformerta
Göteborgs reformerta (1600-talet)
Göteborgs reformerta (1700-talet), se Göteborgs engelska
Holländsk-reformerta
Kammarduksfabriken i Vadstena
Norrköpings reformerta

VI. romersk-katolska
(församlingar bildade efter 1910 erhöll ej den rätt till officiell kyrkobokföring som de äldre hade fram till 1967)

Fransk-katolska
Gävle romersk-katolska
Göteborgs katolska
Malmö katolska
Romersk-katolska (i Stockholm), se Sankta Eugenia
Sankta Eugenia
Sankt Erik
Spanska

Skatteverket

Till toppen