Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Folkbokföring

Du kan vända dig till Skatteverket om du till exempel vill anmäla flyttning, byta namn eller om du ska gifta dig. Du kan sköta många av dina ärenden direkt via vår webbplats med hjälp av e-legitimation.

Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. I folkbokföringen registreras uppgifter om vilka som bor i Sverige och var de bor.

Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av

  • att du är folkbokförd
  • var du är folkbokförd.

Till exempel är rätten till barnbidrag och bostadsbidrag beroende av att du är folkbokförd. Var du ska betala din skatt och rösta beror på var du är folkbokförd.

Spridning av folkbokföringsuppgifter

Skatteverket sprider de uppgifter som finns om dig i folkbokföringen till övriga delar av samhället. Det betyder att du inte själv behöver meddela att du exempelvis har flyttat eller bytt namn. Det sker i stället automatiskt.

Skatteverket överför dagligen nya uppgifter från folkbokföringen till bland annat

  • Försäkringskassan
  • Migrationsverket
  • Lantmäteriet
  • Centrala studiestödsnämnden (CSN)
  • Transportstyrelsen med bland annat bil- och körkortsregister
Folkbokföring
Skatteverket

Till toppen