Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Uppdrag till Skatteverket att utreda vissa frågor om behandling av uppgifter i Skatteverkets verksamheter

Datum: 2014-02-17

Dnr/målnr/löpnr:

131 798320-12/113

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

I enlighet med lämnat uppdraget (beslut 2012-11-15, Fi2012/4241(delvis)) överlämnar Skatteverket bifogade promemorior med förslag till författningsändringar och kommentarer. Uppdraget är därmed avslutat.

En redovisning av en del av uppdraget har tidigare gjorts 2013-09-23.

Vissa frågor har väckts under uppdraget som kommer att fortsätta att behandlas och kan föranleda att ytterligare förslag lämnas vid en senare tidpunkt.

Bilaga 1

Bilaga 2