På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter

Datum: 2014-11-26

Dnr/målnr/löpnr:

131 635955-14/113

I promemorian föreslås att Skatteverket, med utgångspunkt i de uppgifter som den skattskyldige lämnar i sin inkomstdeklaration, automatiskt beräknar och tillgodoför avdrag för de för samma inkomstår debiterade egenavgifterna. För-slaget – som medför kostnads¬inbesparingar för såväl de skattskyldiga som Skatteverket – innebär ändringar i 3 kap. 18 §, 11 kap. 44 §, 12 kap. 36 §, 15 kap. 7 §, 16 kap. 29 och 30 §§, 30 kap. 6 §, 33 kap. 5 §, 34 kap. 5 §, 49 a kap. 11 § samt 65 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), i 3 kap. 9 och 14 §§ socialavgiftslagen (2000:980) samt i  29 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ett system med maskinellt beräknande och tillgodoförande av de för samma inkomstår debiterade egenavgifterna kräver omfattande förändringar i Skatte-verkets datasystem. Att ta fram och testa ett sådant system är tidskrävande varför verket föreslår att reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2017.