Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Samordningsnummer till utländska fastighetsägare och missbruk av samordningsnummer – hemställan om författningsändringar

Datum: 2014-08-18

Dnr/målnr/löpnr:

131 430148-14/113

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM


På uppdrag av regeringen (Fi 2013/3831 [delvis]) har Skatteverket utrett möjligheterna att tilldela utländska fastighetsägare samordningsnummer samt sett över reglerna avseende samordningsnummer utifrån risken för missbruk av dessa nummer.

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i lagen (2000:224) om fastighetsregister, lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, begravningsförordningen (1990:1147), folkbokföringsförordningen (1991:749), förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret, förordningen (2000:308) om fastighetsregister och förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemoria, ”Samordningsnummer och utländska fastighetsägare – en översyn”.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit överdirektören Helena Dyrssen, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Ulrika Lundström, verksamhetsutvecklaren Henrik Lund samt rättsliga utredaren Ann-Marie Bjerström, föredragande.

Ingemar Hansson

Ann-Marie Bjerström