På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Skattereglerna för skogsbruk – anpassning till EU-rätten

Datum: 2014-06-23

Dnr/målnr/löpnr:

131 330992-14/113

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i

  • inkomstskattelagen (1999:1229) så att skogsavdrag får göras på en lantbruksenhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, och att skogskonto och skogskadekonto får tillhandahållas också av kreditinstitut som hör hemma inom EES,
  • skatteförfarandelagen (2011:1244) så att skattskyldiga personer och kontoförande kreditinstitut blir skyldiga att lämna uppgifter som säkerställer att de inkomster som tillfälligt undantas från beskattning genom skogsavdrag och insättning på skogs- eller skogsskadekonton kan återföras till beskattning, och
  • lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. så att skatten kan tas ut av de skattskyldiga som placerar skogskontomedel hos ett kreditinstitut som hör hemma i en annan stat inom EES.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemoria, ”Skatteregler för skogsbruk – Anpassning till EU-rätten”.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit överdirektören Helena Dyrssen, avdelningschefen Inga-Lill Askersjö och rättsliga utredaren Åsa Vindrot Thell, föredragande.

Ingemar Hansson

                                   Åsa Vindrot Thell