Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till utländska beskickningar m.fl. – hemställan om lagändring

Datum: 2014-03-31

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:

131 178594-14/111

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

  • dels så att Skatteverket görs till nytt forum för ansökan om återbetalning enligt de i 1 § angivna bestämmelserna,
  • dels så att ansökan om återbetalning får ges in av behörig företrädare för den sökande.

Skatteverket hemställer vidare att regeringen vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200) så att förteckningen över de varor och tjänster som berättigar till återbetalning av mervärdesskatt för diplomatisk personal m.fl. uppdateras.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemoria, ”Återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till utländska beskickningar m.fl.”.