Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan om ändring av avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs

Datum: 2014-03-17

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:

131 153736-14/113

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) för avdragsbegränsningen för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital och för avyttringstidpunkten vid konkurs för företag inom EES.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogad promemoria:

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs Pdf, 221.7 kB.