Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Upphävande av ställningstagandet Skattebelopp för dimetyleter, DME med dnr 131 203908-13/1211

Datum: 2013-12-19

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:

131 764570-13/111

Ställningstagandet Skattebelopp för dimetyleter, DME med dnr 131 203908-13/1211 upphävs och ersätts med ställningstagandet Skattebelopp för dimetyleter, DME med dnr 131 749447-13/111. Det nya ställningstagandet innebär endast ett förtydligande av det upphävda ställningstagandet. I det nya ställningstagandet har förtydligats att det avser beskattning av DME som är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som motorbränsle i en dieselmotor för drift av motordrivet fordon.